Érdekes összefüggések kategória bejegyzései

Jomon kiállítás van Japánban

Látom, hogy Jomon kiállítás van Japánban. Érdekes lenne a kiállítás szobrainak képeit közeli nagyításban megnézni. Japánban az i.e. 10.000-3.000-ig tartó Jomon korból több szobor és váza került felszínre. A kiállítás hivatalos oldalán is szereplő egyik váza másolatát Drávainé Kiss Andrea kaligráfiás kerámiával foglalkozó … Bővebben…

Kategória: Érdekes összefüggések | Megjegyzés hozzáfűzése

AZ EMBERISÉG FEJLŐDÉSÉNEK NÉHÁNY ÖSSZEFÜGGÉSE

A címben szereplő téma baráti köri beszélgetésben merült fel, megemlítve a teozófus Rudolf Steiner: Akasha Krónikáról1 szóló egykori előadási anyagának egyes részeit. A továbbiakban e könyv gondolatmenete szerint (R.S. oldalhivatkozásokkal) tárgyalom a témát, néhol időszerűen kiegészítve. 

Kategória: Érdekes összefüggések | Megjegyzés hozzáfűzése

A Thúróczy Krónika képe Nagy Lajos királyról

Áprilisi részlet az Ómagyar Naptárból, amely innen letölthető: 2016 omagyarnaptar Thúróczy János Hunyadi Mátyás ítélőmestere 1488-ban, korábbi műveket áttanulmányozva állította össze latin nyelven a magyar nemzet legrégibb történetét Szkítiától Attila király nagy tettein és az utána következő magyar királyok bemutatásán át Mátyás király … Bővebben…

Kategória: Érdekes összefüggések | Megjegyzés hozzáfűzése

Az Aranybulla XIV. századi másolata

Márciusi részlet az Ómagyar Naptárból, amely innen letölthető: 2016 omagyarnaptar A magyar közjogfejlődés kezdeti szakaszának legfontosabb oklevele az Aranybulla. II. András 1205-ben trónra kerülve várakat, vármegyéket, földeket és királyi javadalmakat juttatott báróinak, vitézeinek és az egyháznak. A mértéken felüli adományozás … Bővebben…

Kategória: Érdekes összefüggések | Megjegyzés hozzáfűzése

A Képes Krónika képe: III. István koronázása piramis háttérrel

Februári részlet az Ómagyar Naptárból, amely innen letölthető: 2016 omagyarnaptar A Képes Krónika képe: III. István koronázása piramis háttérrel A Képes Krónikával foglalkozó kutatók jobbára egyetértenek abban, hogy az írásműnek nemcsak a betűiből kiolvasható szövege, hanem színpompás képeinek festett világa … Bővebben…

Kategória: Érdekes összefüggések | 1 hozzászólás

A Magyar Szent Korona

Januári részlet az Ómagyar Naptárból, amely innen letölthető: 2016 omagyarnaptar A Magyar Szent Korona A Magyar Szent Korona megbecsültsége a magyar történelemben egyedülálló. Nem csupán egy szép kialakítású tárgy, hanem – megfelelő körülmények között – az eget a földdel összekötő, … Bővebben…

Kategória: Érdekes összefüggések | Megjegyzés hozzáfűzése

AZ ÓMAGYAR MŰVELTSÉG IGAZ ISMERTETÉSE

Ómagyar minden magyarsággal összefüggő ismeret a XIX. századtól vissza az időben nem csupán a honfoglalásig vagy az avarokig vagy a hunokig, hanem a messzi sok ezer éves múltba, ahol valamilyen formában hozzánk kötődő népek életéből kerültek napvilágra építészeti, díszítési, nyelvi-írásbeli, … Bővebben…

Kategória: Érdekes összefüggések | Megjegyzés hozzáfűzése

ÁLLATSZERETET PÓTCSELEKVÉS

Az ember szeretetteljes lény. Megvan az igénye a szeretetre és a késztetése a szeretet adásra. Ezért vágyik az ember barátra, társra, családra. Ehhez segítő közegek az óvoda, az iskola, a munkahely, a sport, a vallási és egyéb közösségek. Akik ezeken … Bővebben…

Kategória: Érdekes összefüggések | Megjegyzés hozzáfűzése

Összhangteremtő tevékenységek

Az ember létfenntartása érdekében tevékenykedik, munkálkodik, s ezt kötelességszerűen végzi, tudván: „Aki nem dolgozik, ne is egyék”. Ha a jövedelemszerző munka szellemi jellegű, akkor az egyén emellett kétkezi tevékenykedések szükségét is érzi. Én is így voltam, valószínűleg ezért kezdtem el … Bővebben…

Kategória: Érdekes összefüggések | Megjegyzés hozzáfűzése

ELTOLÓDÁSOK A NEMEK KAPCSOLATÁBAN

A hikonei nemzetközi kapcsolatok egyesületében kértek fel előadások tartására Magyarországról ill. a magyar-japán kulturális múlt összefüggéseiről. Mivel a hallgatóság zöme nő volt, aki némely vonatkozásban ma is érzi másodrendűségét a társadalomban, különösen érdekes témának bizonyult a nő-férfi kapcsolat alakulásának megvilágítása. … Bővebben…

Kategória: Érdekes összefüggések | Megjegyzés hozzáfűzése