Érdekes összefüggések kategória bejegyzései

AZ ÓMAGYAR MŰVELTSÉG IGAZ ISMERTETÉSE

Ómagyar minden magyarsággal összefüggő ismeret a XIX. századtól vissza az időben nem csupán a honfoglalásig vagy az avarokig vagy a hunokig, hanem a messzi sok ezer éves múltba, ahol valamilyen formában hozzánk kötődő népek életéből kerültek napvilágra építészeti, díszítési, nyelvi-írásbeli, … Bővebben…

Kategória: Érdekes összefüggések | Megjegyzés hozzáfűzése

ÁLLATSZERETET PÓTCSELEKVÉS

Az ember szeretetteljes lény. Megvan az igénye a szeretetre és a késztetése a szeretet adásra. Ezért vágyik az ember barátra, társra, családra. Ehhez segítő közegek az óvoda, az iskola, a munkahely, a sport, a vallási és egyéb közösségek. Akik ezeken … Bővebben…

Kategória: Érdekes összefüggések | Megjegyzés hozzáfűzése

Összhangteremtő tevékenységek

Az ember létfenntartása érdekében tevékenykedik, munkálkodik, s ezt kötelességszerűen végzi, tudván: „Aki nem dolgozik, ne is egyék”. Ha a jövedelemszerző munka szellemi jellegű, akkor az egyén emellett kétkezi tevékenykedések szükségét is érzi. Én is így voltam, valószínűleg ezért kezdtem el … Bővebben…

Kategória: Érdekes összefüggések | Megjegyzés hozzáfűzése

ELTOLÓDÁSOK A NEMEK KAPCSOLATÁBAN

A hikonei nemzetközi kapcsolatok egyesületében kértek fel előadások tartására Magyarországról ill. a magyar-japán kulturális múlt összefüggéseiről. Mivel a hallgatóság zöme nő volt, aki némely vonatkozásban ma is érzi másodrendűségét a társadalomban, különösen érdekes témának bizonyult a nő-férfi kapcsolat alakulásának megvilágítása. … Bővebben…

Kategória: Érdekes összefüggések | Megjegyzés hozzáfűzése

TURÁNI SZEMLÉLETŰ KAPCSOLÓDÁSAINK ÉS NÉHÁNY JAPÁN JELLEMZŐJE

A magyar fülekben a gyökereket jelző turáni kifejezés egykor magától értetődő természetességgel csengett. Eredetünk összefüggéseit hordozó e szavunkat azonban a múlt század bonyolult érdekrendszere lejáratta, valódi jelentéstartalmát elferdítve, a Turánnal kapcsolatos vizsgálatokat mellőzte. Ezt az összetett kérdéskört vizsgálom a következőkben. 

Kategória: Érdekes összefüggések | Megjegyzés hozzáfűzése

A MAGYAR NYELV JÖVEVÉNYSZAVAI

Bevezetés A magyar nyelv megítélésére jelenleg két fő nézettel találkozhatunk: A magyar népre telepedett különféle elnyomó gépezetek hatására kb. 200 év óta érvényes hivatalos álláspont szerint a primitív magyar kultúra a Kárpát-medencei magyar állam létrejötte előtt pár száz éves múlttal … Bővebben…

Kategória: Érdekes összefüggések | Megjegyzés hozzáfűzése

A MAGYAR ORSZÁGALMÁRÓL

A koronázási tárgyak minden ilyennel rendelkező ország féltve őrzött kincsei. Ezek a relikviák mind anyagi, mind eszmei szempontból nagy értéket képeznek a nemzet számára. Formájuk, díszítésük nem véletlen, hanem történelmi, hitvilági, világnézeti stb. jelentést hordoznak. 

Kategória: Érdekes összefüggések | Megjegyzés hozzáfűzése