AZ ETIKUS MAGATARTÁS ENERGIAIGÉNYE

Bevezetés

Az etika görög szóból ered, mely szokást jelent. Az etika rendszerét emberi közösségek alakították ki az élet helyzeteihez kapcsolódó szokások alapján. A rendező elv, hogy mi a jó ill. a rossz.

A legfőbb jó ideálja nem földi, hanem isteni kategória, cselekvéseinkben ezt próbáljuk közelíteni. Közben el-elvétjük a helyes utat, aztán megkíséreljük eltévelyedésünket kijavítani. Mindnyájunkban eredendően bennünk lakozik a jó, melynek letéteményese lelkiismeretünk. Ez külső hatásokra, életünk során megélt tapasztalataink által változhat, sajnos nemcsak a jó, hanem a rossz irányban is. Utóbbi megszüntetése céljából kell módszeresen tanítani ill. tanulni a jót, a gondolkodás, az életvitel helyes szabályait.  Bővebben…

Kategória: Energiaserkentés | Megjegyzés hozzáfűzése

Feltámadás Trianonból

Nagymagyarorszag

Őrtüzeknek fellobbanó lángja

Kárpátok ölelésében szunnyad
Száz éve alszik a Csodaszarvas
Százéves álom, ahogy kitelik
A szép Szőke szarvas ébredezik
Emeli fejét az esti égre
Agancskoronája ékessége
S a puha csendben, madárszárny rebben
Tollpihe lebben, s éled e jelben
Megannyi szívben az emlékezés
Trianon némajajú szentjeiért
Távoli falvakban, városokban
Itt-ott halkan, majd egyre hangosabban
Megkondul és zúgva-zúg sok harang
Az elmondhatatlan fájdalom kong
Hegyen, erdőn, folyóvölgyben, síkon,
Bús szarvasom, tartsd ékes fejedet
Agancsod ágain gyulladjanak őrtüzek
Tisztuljon a halvány emlékezet
Teljen meg fénnyel a Kárpát-medence!
Nem búsulásra, újrakezdésre
Összefogásra, örök hűségre
Nem hagyjuk szép nyelvünket elenyészni
Nem hagyjuk szarvasunk messze űzni
Bízzunk hazánkban, bízzunk a családban
Bízzunk Istenben, bízzunk egymásban
Bízzunk népeink bölcsességében
Megmaradásunk reménységében
Áldásban, bőségben, békességben!

Valek Tünde 2020. 05. 29.

tavaszieletkep

Bakos Veronika: Megújulás

A világ jobbá válásához szükséges 11. parancsolat:
Az igazat mondd és cselekedd!

Kategória: Energiaserkentés | Megjegyzés hozzáfűzése

ARANYDIPLOMA

Ötven évvel ezelőtt vettem át közgazdász tanári oklevelemet. Ennek birtokában tanítottam kezdetben élelmiszerkereskedelmi eladókat, majd vendéglátóipari üzemgazdászokat. Főiskolai munkám során végigjártam a beosztásokat tanársegédtől adjunktuson át a docensig. Tanítottam nappali, esti és levelező hallgatókat, kollokváltattam, konzulensként segítettem diplomadolgozat írókat, államvizsgáztattam, szakcikkeket írtam.

Munkámban megéltem sikereket, néha kudarcokat. Örömmel gondolok a velem egy hullámhosszon együttműködő hallgatókra, kollegákra és köszönettel emlékezem a tőlem eltérően gondolkodókra, időnként engem támadókra, mert mindez okulásomra szolgált.

Ma már nyugdíjasként kívülről figyelem a szakmai, oktatási történéseket, a gazdasági folyamatokat. Szeretettel gondolok mindazokra, akik palléroztak, mert mindenkitől tanulhattam valamit. Hálásan emlékezem általános iskolai oktatóimra: az írás-olvasásba bevezető Gizi tanító nénire, a 4. osztályban tanító jó lelkiségű Anci nénire, a felső tagozatos osztályfőnökömre Éva nénire, aki férjével élménydús, országot megismertető autóbusz kirándulásokat szervezett és a szereplésünkkel színdarabokat rendezett, Leonka néni magyartanáromra, Klári néni szigorú, de igazságos számtan tanáromra és sorolhatnám többi nagyszerű általános iskolai tanáromat.

Máig látom magam előtt a középiskolai Zoltán igazgató urat, aki személyesen csinálta a közgazdasági technikumi beiskolázási elbeszélgetést és válogatott be a kiemelt „jutalom osztályba”. Így kerülhettem Margit néni osztályába, akiről már megemlékeztem korábbi – „Tanulságos élettapasztalatok” – írásomban. Különleges hatású volt József – „kiugrott papból” lett – tanárom, aki egyéni döntéssel németül tanította nekünk a relativitás elméletet és emlékezetes beszédeket tartott az iskolai rendezvényeken. Ő hívta fel a figyelmünket sikeres érettségink után, hogy eredményeinkért mondjunk köszönetet elődeinknek és első tanítóinktól kezdve összes tanárunknak. Az ő 55 évvel ezelőtti tanácsára teszem ezt most.

Egyetemi tanáraim között is voltak emlékezetes személyek: a gazdaságtörténetet előadó neves professzor, a gazdasági programozásból  megbuktató  matematika tanár, a bőbeszédű kereskedelmi szakoktató, a jó szervező, kedves személyiségű orosztanár, akinek kérésére 3 évig egyetemi nyelvi köri titkárként is tevékenykedtem és ajánlásával kijuthattam Nyugat-Németországba egy nyári ifjúsági táborba.

Mindenek előtt azonban köszönöm szüleimnek a biztos hátteret és legfőképpen az Isteni Gondviselésnek, hogy a látszólag véletlenek játékaként jóember-formáló körülmények közé juttatott.

E számbavételt az aranydiploma átvétele alkalmából tettem. Ugyanis 2019. szeptember 26-án a Corvinus Egyetemen – 50 éves szakmai tevékenységem elismeréseként – megkaptam díszoklevelemet. Több évfolyamtársammal együtt felemelő szép ünnepségben volt részem. Köszönet az Egyetemnek e megtisztelő alkalomért.

Kép: P. Nagy Gabriella

diplomaatvetel

Kép: P. Nagy Gabriella

diszoklevel1909289

Kép: Berényi László Géza

Kategória: Igaz mesék | Megjegyzés hozzáfűzése

EMLÉKEZÉS NAGYSZÜLEINKRE

Sose feledjük, kiktől származunk, mert nem véletlenül születünk családunkba,
hanem feladattal érkezünk oda. Okulásul gyerekeinknek már írtam szüleinkről (lásd:
Egy családapa küzdelmes élete” és „Egy igazi családanya emlékére”). Most nagyszüleinkre emlékezem. Bővebben…

Kategória: Igaz mesék | Megjegyzés hozzáfűzése

TÖRTÉNELMI VALÓSÁGOK

A hazugság béklyói leszakadoznak

„Megismeritek az igazságot, amely szabaddá tesz titeket.” (János 8:32)

A földi és benne a magyar történelem igazságmorzsái megállíthatatlanul kerülnek napvilágra. A hazugság falai leomlóban vannak.

Egyre több a valós ismeretünk a civilizált földi népesség régmúltjáról. Ebből néhányat kiragadásszerűen mutatunk be a továbbiakban, több kitűnő szakember közzétételeire támaszkodva. Előrebocsátom és ajánlom megfogadni Barabási László erdélyi történész, őstörténet kutató figyelmeztetését: „ha tiszta képet szeretnék alkotni magamnak valamiről, felejtsem el az eddigi hivatalos értékeléseket.”(1) Bővebben…

Kategória: Igaz mesék | Megjegyzés hozzáfűzése

Kóruspróbai vidám karácsonyi ráhangolódás

(Erdő mellett estvéledtem dallamára)
Vendéglőben estvéledtem,
Kabátom fogasra tettem,
Összetettem két kezemet,
Úgy kértem Jó Istenemet: Bővebben…

Kategória: Energiaserkentés | Megjegyzés hozzáfűzése

Zarándoklaton jártunk Sárospatakon

Szeretem a zarándoklatot: jó időben jó helyen lenni. Ilyenkor az ember kizökken a
mindennapok rohanásából és feltöltődik az adott hely szentjének pozitív energiájával.
A pesterzsébeti Árpád-házi Szent Erzsébet kórus tagjaival nyáron Máriabesnyőt
kerestük fel, legutóbb pedig Szent Erzsébet szülővárosába, Sárospatakra mentünk. Bővebben…

Kategória: Energiaserkentés | Megjegyzés hozzáfűzése

Jomon kiállítás van Japánban

Látom, hogy Jomon kiállítás van Japánban. Érdekes lenne a kiállítás szobrainak képeit közeli nagyításban megnézni.

Jomon kiállítás poszter

Japánban az i.e. 10.000-3.000-ig tartó Jomon korból több szobor és váza került felszínre.

A kiállítás hivatalos oldalán is szereplő egyik váza másolatát Drávainé Kiss Andrea kaligráfiás kerámiával foglalkozó ismerősöm megcsinálta agyagból. Ennek a vázának egyik oldala látható az alábbi képen.

vaza

Jomon váza másolat (Drávainé Kiss Andrea)

A vázán képírás ill. a rovásból ismert írásjel látható, ennek jelentése Varga Géza íráskutató megfejtése szerint: „Jó egy Ten, azaz mai magyarsággal: jóságos egyetlen isten.”
Ez részletesebben kibontva: felül a spirál olvasata Jóma, jelentése Jó Isten/anya (Mama). Abban a korban az Istenanya volt az uralkodó (matriarchatus ideje). A nőiség volt a legfőbb érték, a termékenység megtestesítőjeként. Azért van a sok talált kövér nőszobor is, akinek a feladata a szaporodás megvalósítása, mint a méhkaptárban a méhkirálynő esetében. A nagy szemei a “mindenlátást”, mindent ismerést is kifejezi. A más égitestről (pl. Szíriuszról) a Földre látogató és ittmaradó nők óriási tudással rendelkeztek, feladatuk a Föld értelmes emberekkel benépesítése és tanítása volt, ezért istenként tisztelték.

vazam

A Jóma jel alatt a rovásból ismert kettőskereszt látható, jelentése Egy, aminek leglényegesebb jelentése: az Egyetlen Ten vagyis Isten. A japán császárnak is női isteni eredetet tulajdonítanak (Napistennőtől levezetve), a császár szó ezt (magyarul) kifejezi: Tenno.

Tehát az őskor emberei tárgyaikban, pl. e vázán kifejezték a világukban legfontosabbat, hogy tudnillik: “Egy az Isten”, akitől függ az életünk.

 

Egyébként tudjuk, hogy a Földön egykor egynyelvűség volt (a Biblia is írja), és ennek az ősnyelvnek a máig meglevő hordozója a magyar nyelv. Tehát nyelvünkön lehet a legjobban hangzósítani az ősi nyelven íródott írásokat.

A Jomon kiállítás 2018. szeptember 2-áig látható a Tokiói Nemzeti Múzeumban (Ueno Park).

 

Kategória: Érdekes összefüggések | Megjegyzés hozzáfűzése

A JAPÁN ÉLETERŐ MOZGATÓ SZABÁLYAI

RÉGI ÉS ÚJ EGYMÁS MELLETT

A „japán csodának” sok oka van. Ezek közül az egyik fő meghatározó az, hogy a japánok képesek bizonyos idegen hatásokat elfogadni, de nem egy az egyben, hanem magukhoz igazítva. Míg nálunk az új szokások beépülése a régit többnyire felszámolja, addig a japánoknál az új nem szorítja ki a régit, hanem a kettő megfér egymás mellett békességben.

Bővebben…

Kategória: Japán életmód | Megjegyzés hozzáfűzése

Karácsonyi szeretethimnusz

Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csilingelő harangocskákkal díszítem fel, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint díszletrendező.

Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök kilószámra, ízletes ételeket főzök, és az evéshez csodálatosan megterített asztalt készítek elő, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint szakácsnő. Bővebben…

Kategória: Uncategorized | Megjegyzés hozzáfűzése

ÚJ ORSZÁGBA ILLESZKEDÉS

A felkorbácsolt külföldi migráció negatív hatásait megismerve – a magyarok jelentős részével együtt – hazánkban nemkívánatosnak tartom. A személyüket, hovatartozásukat igazoló hivatalos papírok nélkül beözönlő, a befogadó ország műveltségét, törvényeit semmibe vevő, követelőző, magukat „menekültek”-nek nyilvánítók befogadását ellenzem. A más országból idelátogatók hivatalos papírokkal igazolt legális bejövetelét fogadom el, és a hazánkban engedéllyel tartózkodókat lehetőségeim szerint támogatom. Bővebben…

Kategória: Energiaserkentés | Megjegyzés hozzáfűzése