AZ ETIKUS MAGATARTÁS ENERGIAIGÉNYE

Bevezetés

Az etika görög szóból ered, mely szokást jelent. Az etika rendszerét emberi közösségek alakították ki az élet helyzeteihez kapcsolódó szokások alapján. A rendező elv, hogy mi a jó ill. a rossz.

A legfőbb jó ideálja nem földi, hanem isteni kategória, cselekvéseinkben ezt próbáljuk közelíteni. Közben el-elvétjük a helyes utat, aztán megkíséreljük eltévelyedésünket kijavítani. Mindnyájunkban eredendően bennünk lakozik a jó, melynek letéteményese lelkiismeretünk. Ez külső hatásokra, életünk során megélt tapasztalataink által változhat, sajnos nemcsak a jó, hanem a rossz irányban is. Utóbbi megszüntetése céljából kell módszeresen tanítani ill. tanulni a jót, a gondolkodás, az életvitel helyes szabályait.  Bővebben…

Hírdetés
Kategória: Energiaserkentés | Megjegyzés hozzáfűzése

Petrácska Béla: GYEREKKOROM ÉVEI, FIATALKOROM TÖRTÉNÉSEI 1933 – 1956

Letölthető pdf változat

Ajánlás

Ezt a könyvecskét bátyám családjának írta, hogy megismerjék életének 70-80 évvel ezelőtti történéseit. A mai emberek már teljesen más életmódban léteznek, el sem tudják képzelni, hogyan lehet gyerekként a természetben szabadon élni, tevékenykedni, a többi gyerekkel kint a réten játszani, egymással viccelődni, kamaszkorban a barátokkal kirándulni, önállóan sátorozni. Aztán persze mindenkinek szükséges – a körülményeknek megfelelően komolyodva – életmódot váltani és biztos megélhetést találni.

Bővebben…
Kategória: Igaz mesék | Megjegyzés hozzáfűzése

A HAZUG VILÁG LELEPLEZÉSE

Tényfeltárás


A karácsony előtti hajnali misék után tea mellett kicsit együtt időztünk, meghánytuk-vetettük a napi történéseket és hogy mit tehetnénk világunk jobbítására. Egyik alkalommal figyelemreméltó könyvet kaptam. Névrokonom Bakos Zoltán: Szemben a társadalommal1 című könyvében sorravette a liberális média ténykedéseit mindennapjainkban. Különösen találó megállapításait idézem, néhány saját tapasztalatommal kiegészítve és a lehetséges megoldás felvetésével.

Bővebben…
Kategória: Energiaserkentés | Megjegyzés hozzáfűzése

FORDULAT VAGY FOLYTATÁS?

Egy időszakot magunk mögött hagyva, új évbe lépve vizsgálódom.

Hogyan lehetséges a fokozódó hazugság korában az igazság érvényesítése?

Bővebben…
Kategória: Energiaserkentés | Megjegyzés hozzáfűzése

A FELTÁMADÁS LEHETŐSÉGE

Minél idősebb vagyok, annál inkább felismerem a Jézusi tanítások érvényét a
mindennapi életben. Karácsony előtt világunk jobbítása érdekében – Lukács
evangéliumára támaszkodva – mutattam be életképeket. Most a húsvétot megelőző
„szent 40 nap” alatt János evangéliumának néhány gondolatát emelem ki igaz
magyarságunk feltámasztására.

Bővebben…
Kategória: Energiaserkentés | Megjegyzés hozzáfűzése

EGY IGAZ BARÁT EMLÉKÉRE

Nagy Katalinnal Budapesten a Közgazdasági Egyetemen az 1960-as évek közepén találkoztam, ahol egyetemi csoporttársak voltunk. Most a járványos kór őt is elragadta.

Drága Katikám, ezúton búcsúzom tőled. Szeretettel emlékezem rád, hogyan tanultunk, mennyire izgultunk a vizsgákon. Néha szórakoztunk, együtt mentünk operába, egyetemi nyári táborba barackszüretre. Megismertem a tananyaggal való küzdelmeidet, megélhetési nehézségeidet, világlátásodat.

Bővebben…
Kategória: Igaz mesék | Megjegyzés hozzáfűzése

ÉLETKÉPEK

Jelentősen eltorzult világunk jó irányú alakítása foglalkoztat. Utánaolvasva, Hamvas Béla nyomán rá kellett jönnöm, hogy: „A világ javulása az én javító tevékenységemtől függ, és a világ megváltoztatását csak a magam megváltoztatása teszi lehetővé.” (/1/ 27.o.) A változást tehát magunkon kell kezdeni. Ha mindenki ezt teszi, a világ megváltozik.

Bővebben…
Kategória: Igaz mesék | Megjegyzés hozzáfűzése

Feltámadás Trianonból

Nagymagyarorszag

Őrtüzeknek fellobbanó lángja

Kárpátok ölelésében szunnyad
Száz éve alszik a Csodaszarvas
Százéves álom, ahogy kitelik
A szép Szőke szarvas ébredezik

Bővebben…

Kategória: Energiaserkentés | Megjegyzés hozzáfűzése

ARANYDIPLOMA

Ötven évvel ezelőtt vettem át közgazdász tanári oklevelemet. Ennek birtokában tanítottam kezdetben élelmiszerkereskedelmi eladókat, majd vendéglátóipari üzemgazdászokat. Főiskolai munkám során végigjártam a beosztásokat tanársegédtől adjunktuson át a docensig. Tanítottam nappali, esti és levelező hallgatókat, kollokváltattam, konzulensként segítettem diplomadolgozat írókat, államvizsgáztattam, szakcikkeket írtam. Bővebben…

Kategória: Igaz mesék | Megjegyzés hozzáfűzése

EMLÉKEZÉS NAGYSZÜLEINKRE

Sose feledjük, kiktől származunk, mert nem véletlenül születünk családunkba,
hanem feladattal érkezünk oda. Okulásul gyerekeinknek már írtam szüleinkről (lásd:
Egy családapa küzdelmes élete” és „Egy igazi családanya emlékére”). Most nagyszüleinkre emlékezem. Bővebben…

Kategória: Igaz mesék | Megjegyzés hozzáfűzése

TÖRTÉNELMI VALÓSÁGOK

A hazugság béklyói leszakadoznak

„Megismeritek az igazságot, amely szabaddá tesz titeket.” (János 8:32)

A földi és benne a magyar történelem igazságmorzsái megállíthatatlanul kerülnek napvilágra. A hazugság falai leomlóban vannak.

Egyre több a valós ismeretünk a civilizált földi népesség régmúltjáról. Ebből néhányat kiragadásszerűen mutatunk be a továbbiakban, több kitűnő szakember közzétételeire támaszkodva. Előrebocsátom és ajánlom megfogadni Barabási László erdélyi történész, őstörténet kutató figyelmeztetését: „ha tiszta képet szeretnék alkotni magamnak valamiről, felejtsem el az eddigi hivatalos értékeléseket.”(1) Bővebben…

Kategória: Igaz mesék | Megjegyzés hozzáfűzése