AZ IGAZLÁTÁS ELÉRHETŐSÉGE

Az ember őszintének születik. Aztán az évek sokféle tapasztalata során ettől ki kisebb, ki nagyobb mértékben eltéríttetik. A lelke mélyén azonban többé-kevésbé mindenki tudja, hogy mi a helyes. A korszellem miatt sajnos csak kevesen éreznek késztetést az igaz úton járásra, az igazság érvényesítésére. Ennek elősegítésére szolgál a magasabb szintű világlátás és életvezetés képességének kifejlesztése. 

rs

Igazlátásra csak igaz ember képes. Ennek tanításával Rudolf Steiner múlt századi filozófus, polihisztor előadásaiban, könyveiben részletesen foglalkozott. Az ő nyomdokain haladva vázolom a következőkben az igazlátás lehetséges megvalósítását. Aki a részletekben is el akar mélyedni, olvassa el Rudolf Steiner Meditációs könyvét1.

Előszöris tudnunk kell, hogy létezik a mienknél magasabb rezgésszintű világ és azt érzékelő látásmód. A szellem magassága azonban csak az alázat kapuján át érhető el! A magasabb tudás az igazság és a megismerés tiszteletétől függ. A lélek a megismerő, melyet a tisztelet, megbecsülés és alázat segíti. A becsmérlés, ellenségeskedés, a haladó új figyelmen kívül hagyása a megismerés akadályozója. De a külvilági események túlzott előtérbe helyezése, a szórakozás hajszolása is elvonja az erőt a szellemtudománytól. Belső nyugalmat kell tudni teremteni2. Ehhez fontos a meditáció. Azért kell tanulnunk, hogy azt a világ fejlődésére fordítsuk.

A világ teljességének igaz feltárását magunkon kell kezdeni. Az ember test-lélek-szellem együttese, ezért nem lehet csak a testre ügyelni, a lelket, szellemet pedig semmibe venni. A magas rezgésszintű világ megismerésére az ember jellemének tökéletesítése által juthat. „Az ember a lét titkaiból csak annyit tapasztalhat meg, amennyi érettségi fokának megfelel”3.

Az igazlátás eléréséhez és fenntartásához szigorú feltételek teljesítése szükségeltetik4.

  • Alapvető a testi egészség és lelki kiegyensúlyozottság megléte ill. javítása. Fontos a káros befolyások kizárása, ezzel szemben a tiszta, magabiztos gondolkodás, a helyes érzékelés megtanulása.

  • Tudni kell, hogy az emberiségnek egy tagja vagyok és ami a világban történik, azért arányosan én is felelős vagyok.

  • Mivel gondolataim, cselekedeteim milyensége hat a világra, ezért szükséges jobb emberré válásomra törekedni, ezáltal hozzájárulva a világ magasabb szintű rezgéséhez.

  • Szakadatlanul tanulni kell, mintegy „szellemi mérlegként” működve: a belső kötelességnek és a külvilági sikerességnek arányos megélésével.

  • Ehhez állhatatosság kell, a világ javára történő jobbulási szándékom megvalósításával.

  • Az emberek zöme minden őt ért jót magától értetődőnek tekinti, ami igaz lehet, de ezért köszönet jár. Újra ki kell alakítani a hálaérzetet létünk milyenségéért.

  • Az igaz világra törekvés csak őszinte emberszeretettel párosulhat. Ami magasabb rendű érzést, ismeretet nem tudunk, az tudatosan megtanulandó.

Mindez komoly munkát feltételez, de megéri a fáradságot. Az emberi lélekbe bele van programozva az igazságon alapuló magas rezgésszintű élet lehetősége és csak rajtunk múlik annak valóra váltása. Egyéni ösztönös életeink során ezt célozzuk meg, de módszeres céltudatossággal hamarabb is elérhetjük. A testhez kötődő öt érzékszerven kívüli érzékfeletti világok megismeréséig sok elhivatott tanulás, gyakorlás kell. Enélkül az ember esetleg médium lehet, de nem igazlátó.

A lelki-szellemi fejlődésben előrehaladott emberen rendezett sugárnyalábok érzékelhetők a fejétől törzse alsó részéig. Ezek kezdetben mozdulatlanok, később – egyre jobban igazlátóvá válva – kivilágosodnak, majd forognak. Ezeket hívják csakráknak (csokroknak), lótuszvirágoknak, melyek energiaközpontok.

Például a természeti jelenségek valódiságába való belátást lehetővé tevő gégefőnél levő csakra 16 lótuszszirmából 8 szirom már az emberi ősmúltban kifejlődött. Az újabb 8 szirom kifejlesztése módszeres folyamat. Ennek részei: a képzetek alakítása, az elhatározások kivitelezése, a beszéd módja, a cselekedetek szabályozása, az életmód milyensége, a törekvések egyéni életerő szerinti alakítása, az élettől a legtöbb megtanulása, önmaga ismereteinek rendszeres felülvizsgálata. Az igazságosság, őszinteség, becsületesség csakraépítő erők, viszont a hazugság, csalás, tisztességtelenség csakraromboló hatásúak5.

Az igazlátásra törekvőnek lelkiségét időről-időre a fentieknek kell betöltenie. Ennek során fizikai teste mellett kifejleszt egy lelki testet is. További tanulással az érzék feletti jelenségek érzékelésének magasabb szintje az éter test létrejöttével valósul meg. Az éter test áramlatai először a fejben képeznek egy energetikai középpontot, ami a koncentrációs gyakorlatok hatására később a gége környékére kerül6. Aztán a meditációs gyakorlatok folytatásával az áramlási rendszer a szív tájékán központosul. Ezzel minden dolog új jelentésűvé válik. Az ember új megértésre tesz szert és képessé válik az emberiség nagy tanítói által mondottak tökéletes értelmezésére is. Ha kezdettől a szívhez kerülne a valóságismerő középpont, akkor a kezdő igazlátó a magasabb rezgésszintű világok bonyolult összefüggéseit nem megfelelően értelmezné.

A szellemtudományokban való elmélyülések alapigazságokat nyújtanak. Az emberben alvó magasabb rendű én életre kel, de a szellemi fejlődésnek az alapja a természetes, józan élet. A szellemi téren előbbre jutni akaró szükségét érzi dolgozni magán, hogy tökéletesebb legyen. Így új emberré válik, aki tudja, hogy a fizikai világban az életet szellemi összefüggések – például karma törvények – szabályozzák. Ennek ismeretében a test dominanciája helyett egy magasabb rendű életet tud vezérelni.

Az igazlátó tanítvány magasabb rendű tudatosság elérésével tudja működtetni a szívénél levő érzékelő központot, mégpedig az éter testén keresztül megvilágítva a tárgyak, lények szellemiségét. A magasabb rezgésű világ gazdagságának megnyilvánulását az érzéki világ szavaival beszélőnek szinte lehetetlen visszaadni ill. csak megközelítően lehet megfogalmazni, például hasonlatokkal körülírva7.

Az ember azért született a földre, hogy az itteni körülmények között tanulva boldoguljon. Aki itt élve ez alól teljesen ki akarja vonni magát és az általa megismert másik fajta fejlett világba akar menekülni, az vállalt célját téveszti. Az igazlátásra törekvő ember feladata: a magas rezgésű szellemi világban megtapasztaltakkal átalakítani a földi világot. Az érzéki földi élet milyenségét a szellemi világok befolyásolják. A nagyszerű teremtő erő is a szellemi felemelkedésben rejlik.

Az igazlátóvá váló ember fizikai teste melletti finomabb szerkezetű – lelki, éteri, asztrális – testjeiben következnek be nagy változások, melyek az akarat, érzés és gondolkodás fejlődésétől függnek. Ha ezek kapcsolódását a magasabb rendű emberi tudatosság irányítja, akkor az igazlátásra törekvő elkerüli az olyan tévutakat, mint erőszakos emberség, érzelmi szenvelgés és szeretetlen bölcsesség8.

A látóképesség a magasabb világra az alacsonyabb rezgésszintű világban szerzett tapasztalatokon keresztül fokozatosan fejleszthető ki9.

Mindenkinek tudnia kell, hogy amilyenné vált, azt főként családjának, közösségének, népének köszönheti. Minden ember a család-, nép- illetve fajlélek által meghatározott10. Természetesen van egyéni feladata, de dolgoznia kell népe feladataiban is.

Azért van a „küszöb őre”, hogy az ember csak akkor léphessen az érzék feletti világba, ha az ehhez szükséges képességeket megszerezte. Az ember kettős lény, fizikailag halandó és lelkileg halhatatlan. A véges érzéki-fizikai világban sajátíthatja el, hogy eljuttassa lényét a magas rezgésszintű életbe, a halhatatlanságba. Bizonyos szintig egyénileg törekedhet a jóra, aztán megkapja a figyelmeztetést, hogy ne csak magad fejleszd az érzék feletti világba, hanem minden érzéki világban létezőt segítsd a magasabb régióba jutni. Az érzék feletti világ legmagasabb részére való bejutásod addig megakadályozott, amíg minden megszerzett tudásod közösségi világod megváltására nem fordítottad.

Csak a maga érdekében törekvőt a magasabb rendű szellemi világ nem engedi a leírhatatlan szépséggel ragyogó föld feletti világ küszöbének átlépésére. Az önző lélek megtisztulásának legfontosabb módja az önzetlen odaadás és – az alá-fölérendeltségű szemlélet helyett egymás mellé rendelt – közös munkálkodás. Egy közösség, egy nép annál magasabb szellemi fokra jut, ha tagjai minél tökéletesebben juttatják kifejezésre az érdek nélküli, jó szándékú igazlátó embertípust.

2016. karácsonyára jobbulásunkra (B.V.)

Hivatkozások

1. Rudolf Steiner: Meditációs könyv (Hendi Ilma fordítása és kiadása/Cova Print Szepsiszentgyörgy 1996)

2. u.o. 12-18.o.

3. u.o. 37.o.

4. u.o. 51-57.o.

5. u.o. 60-61.o.

6. u.o.72-73.o.

7. u.o.87.o.

8. u.o. 96.o.

9. u.o. 105.o.

10. u.o. 101.o.

Hírdetés
Kategória: Energiaserkentés | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s