MARISKA NÉNI BELSŐ FÖLDJE

Mariska néni

Mariska néni

Ünnepi összejöveteleinken rokonságunk egyes tagjairól is beszélgetünk. Így volt ez a legutóbbi húsvétkor is, amikor Mariska nagynéném jutott eszünkbe. Az ő egyik kedvenc témája „a föld alatti birodalom” volt. Beszámolóit mintegy 50 évvel ezelőtt mindig meghallgattuk, de egymás között szektás tévelygésnek minősítettük. Ezúton követem meg őt, mert kétkedéssel fogadott ismertetései óta – főként a számítógépes világhálós kapcsolatok révén – sok, korábban titkosan terjedő tudás vált hozzáférhetővé és benne nagynéném témájára is fény derült. 

Mi, a szervezett iskolarendszerben tanult, pláne egyetemet is végzett mai emberek úgy gondoltuk, hogy a lehető legteljesebb ismeretekkel rendelkezünk földünkről és a világ dolgairól. Újabban viszont egyes híradásokból kiderült, hogy a földön belül is van élet! A föld alak szerint tulajdonképpen két mágnespatkó egymással szemben, melyek belső életteret fognak körbe. Mi a földünkről azt tanultuk, hogy tömör, sűrű anyagból van, de kiderült, hogy belsejében a felszínétől eltérő rezgésű, különböző dimenzióknak ad otthont. 

Egyes beavatottak mindig is tudták, hogy a földön belül és kívül egyidejűleg különböző színvonalú társadalmak léteznek, melyek időnkénti átjárásokkal egymással is kapcsolatban állnak. A mai ú.n. paranormális jelenségekkel foglalkozó emberek egy része is tudja, hogy a Föld belseje „üreges” és teret ad más civilizációknak. Általuk lett ismert, hogy az Északi és a Déli Sarknál, de több más helyen is lejárati nyílások működnek a földön. Belül is van egy fényadó égitest, és földrészek, tengerek, folyók helyezkednek el, hasonlóképpen a föld felszínéhez.

Réteges Föld

Réteges Föld

Az újabb híradások ezekről a dolgokról az emberiség régmúltjába nyúlnak vissza. A régi iratok hatalmas földalatti birodalmakról adtak hírt, melyek városai nálunknál elképzelhetetlenül fejlettebbek. Egyes különleges kapcsolattal rendelkező emberek is tudtak erről a külön világról, de elbeszéléseiket csak szűk, többnyire vallási körökben hallgatták, mint például Mariska nagynéném is.

A világmindenség részét képező Földünkön érvényesül az ősegyiptomi tudományt megalapító Hermesz Triszmegisztosznak a mindenségben uralkodó rendet kifejező híres megállapítása: „Amint fent, úgy lent, amint kint, úgy bent…” Ez Joó Dénes mérnök, matematikus előadásai és tanulmányai szerint1 a világmindenség fraktalitását (különböző létszintű, ugyanakkor hasonló halmazát) jelenti, ami önhasonló ismétlődés útján egyre komplexebbé és változatosabbá válási folyamatként érvényesül. A létszintek hierarchiája – az isteni/fény szint 13D, a mentális/szellemi szint 8D, az asztrális/lelki szint 5D, az éteri/könnyű fizikai szint 4D, a biológiai/fizikai szint 3D, a sűrű fizikai szint 2D, a kristály szint 1D – a minden létezés alapját képező rezgő világ tartományai (D=Dimenziók). Ez megmutatkozik földünknek összetett külső és belső képében is. Ennek kutatása, bemutatása jelentős részben matematikusok révén történt meg.

Leonhard Euler 18. században élt svájci matematikus és fizikus volt. Ő dolgozta ki a modern matematikai fogalom-meghatározások és jelölések nagy részét. Úgy tartják, hogy ő volt minden idők egyik legnagyobb matematikusa. Euler a következőt állította:

– A Föld teljesen üreges, egy 950 kilométer átmérőjű Nappal a közepén. Az üreges belsőt a Déli- és Északi-sarkon lévő lyukon keresztül lehet elérni, amelyek rejtettek és titkosak. Ez a központi Nap fejlett civilizációnak biztosít életet.

Edmund Halley angol csillagász, matematikus (a Halley-üstökös névadója) valamivel korábban így nyilatkozott:

– A Föld üreges és megfelelő az élet számára. A föld üreges belsejében levő belső héj légköri bizonyos fényjelenségei kiszabadulhatnak a sarkoknál levő sokkal vékonyabb kérgen keresztül, és így keletkeznek a sarki fények.

Földünkön több evolúció folyik egy időben! Azok az óriások, akikről az Ószövetségi Bibliában is olvashatunk, valódi emberek voltak. Találtak is néhány ilyen óriás teljes csontleletet. Ezek a lények a földfelszínről idővel eltűntek. Magas szellemi rezgésszintű, 3,5-4,5 m magas egyedeik fő lakóhelye a föld belseje lett. 

Byrd admirális

Byrd admirális

Ezekről a széles néptömegek felé a hivatalos néptanítások hallgatnak. Ámde 1993-ban megtört a hallgatás jege. A Die ZeitenSchrift folyóiratnak az első száma képeket közölt, ami mutatta a föld felszínén és a föld belsejében élők méretének az arányait. Richard Evelyn Byrd amerikai admirális – 1947-ben és 1948-ban pilótaként berepült a földbe – 3700 km-t járt be, visszatérve beszámolt róla, de 1957-ben meghalt anélkül, hogy nyilvánosságra hozták volna felfedezését.

Az őt több mint 100 évvel megelőző norvég apa és fia Jens Jansen és Olaf Jansen – az Északi sarok felől hajózott be és ezt az egész belső világot végigjárta! Két évig tartózkodtak ott. A Jansenek közül az apa a visszaút során meghalt, mert a jéghegyek szétzúzták hajójukat és elsodorták a fiától. A fiú hazaért, és amikor elmesélte történetét, bezárták a bolondokházába, ahol vagy 20 esztendőt töltött. Amikor kiszabadult, elment az Egyesült Államokba és ott elmondta újra, hogy mi történt. Nem sok hitelt adtak neki ott se, de egy embert talált, akinek átadhatta azt, amit a föld belsejéből magával hozott: méreteket, térképeket, aranydarabokat2.

Egy 66 éves lelkipásztor ugyancsak bejutott, és Amerika-szerte tartott előadásokat erről a témáról. Valószínűleg az ő révén jutottak el a jóságos, magas lelki szintű közösségről szóló hírek itthoni vallási kapcsolódású közösségekhez, benne nagynénémhez is.

Állítólag minden pilóta tudja, hogy a 83. szélességi foknál nem ajánlatos keresztülrepülni, mert gyakorta megbolondulnak a mágneses berendezések. Délen hasonlóképpen. Mindkét pólus óriási kiterjedésű „lyuk”. 

A sejtelmes “északi fény” időnként látható fent északon, amit ugyan hivatalosan másként magyaráznak, de az a Föld belsejéből sugárzik ki ide.

Az alábbi 1968. évi műholdfelvételen a belső földdel kapcsolódó északi sark üresen tátong. (Az újabban közzétett NASA felvételeken a lyukat már befoltozzák.)

essa

Mi is az a „Belső Föld” tulajdonképpen?

A ”Föld” egy 1300 km vastag földkéregből áll, aminek a belső oldalán már sok ezer év óta van egy 4. valamint 5. dimenziós, a mi fogalmaink szerint halhatatlan, paradicsomi létállapotban élő birodalom, melyet a régi misztériumok Agarthának neveztek, a Siddhák lakóhelyének, az angyalok birodalmának. Agartha fővárosa a leírások szerint Shamballa, a Föld alatti hálózatnak a kormánya, a szeretet és erő megtestesülése, melyről óindiai és sok más szentírásban olvashatunk.

Shamballa misztikus paradicsomát sok különböző néven ismerjük: nevezik a Tiltott Földnek, a Fehér Vizek Földjének, a Sugárzó Szellemek Földjének, az Élő Tűz Földjének, az Élő Istenek Földjének és a Csodák Földjének. A hinduk úgy ismerik, mint Aryavarsha, a föld, ahonnan a Védák származnak, a kínaiak Hsi Tien-ként, Hsi Wang Mu Nyugati Paradicsomaként, az orosz óhitűek Belovodi-ként (Fehér Vizek), a kirgiz emberek pedig Janaidar-ként ismerték. Egész Ázsiában a leginkább ismert szanszkrit neve Shamballa, aminek a jelentése: „a béke és a nyugalom helye”, vagy Chang Shamballa, északi Shamballa. Ez utóbbi nevet a hinduk használják, hogy megkülönböztessék egy ugyanilyen nevű indiai várostól. Élete végén a kínai taoista tanító, Lao Ce visszatért Shamballába, amit ő Tebu Földnek nevezett. A legtöbb ezoterikus hagyomány úgy tekinti, mint a bolygó valódi központját, mint a világ szellemi erőforrását és a minden fajból és országból származó adeptusok (beavatottak) egyik testvériségének hátországát, akik hatással vannak minden nagyobb vallásra, minden tudományos előrelépésre és minden társadalmi mozgalomra a történelem folyamán.3

Shamballa, a megszabadultak lakhelyeEz a város a Fény Kapuja. Innen indul ki minden megszabadító impulzus a spirituális tanítók személyében, akik a Föld felszínén tevékenykednek az Emberiség megszabadításáért. Ezek közül való Ozirisz, Buddha, Krisna, Jézus, Mani, Lao-Ce és Zarathustra is. Shamballa földfelszíni ki- és bejáratai az átlagember elől teljesen rejtve vannak. Kizárólag csak a beavatottak jöhetnek-mehetnek oda.

A földalatti birodalom városaiban fejlesztik a szent tanításokat és technológiákat, mindig az adott kornak és emberiségnek megfelelően.4

A Rámajana ősi indiai szöveg leírja egy nagy kék lény, Avatar Rama történetét. A Rámájana Rama-t úgy ábrázolja, mint “Agartha” egy követét, aki légi járművel érkezett. Ez a jármű közismert nevén a “Vimána” volt. Figyelemreméltó a tény, hogy mind a buddhista, mind a hindu vallás is utal a belső Földre és civilizációjára.5

Belső városok

A leírásokból érdemes külön figyelmet fordítani az agarthai misztikus, belső földi városállamok hálózatából álló társadalom egyik tagjára, Telos városára, amely a külső felszínhez közel, az amerikai földrész nyugati partvidékénél, a csodálatos Shasta hegy belsejében található. Az itt élő, 5. dimenziós fizikai testben létező emberi lények állítólag az elpusztult lemúriai civilizációnak megmaradt tagjai és leszármazottai.6 Úgy tudni, hogy a telosi emberek közül jelenleg néhányan – titokban tartva igazi kilétüket – közöttünk, a felszínen élnek azért, hogy szövetségeseikkel és a Galaktikus Föderációval együttműködve segítsék a sötét összeesküvés összeomlását. A cél a külső és belső társadalom magas szintű egyesülésével a Földanya és az ő felszíni emberisége felemelkedése az 5. dimenziós rezgésszintre.

Az ecuadori Tayos barlangot 1969-ben felfedező Móricz János, majd őt követő kutatók tapasztalatai nagyon összecsengenek a fentiekkel. Erről az ecuadori televízió video felvételt is készített 2010-ben7. A tapasztalatokról Raffael Calderon – a barlangban kutatótársaival többször járva – az alábbiak szerint számolt be:

– A barlangban ’földalatti civilizáció’ éli mindennapjait, akik 12 ezer évvel ezelőtt költöztek le egy óriási katasztrófa miatt elsüllyedő Atlantisz földrészről. Ezek előtt korábban már más földönkívüliek érkeztek oda a kozmoszból és itt örökítették meg az emberiség valós történelmét aranylemezekre írva. Gondolatátvitellel közölt elmondásuk szerint kapcsolódunk a kozmikus lényekkel, mert ők ültették el az élet magját a földön. Az emberiség kialakulásának hiányzó láncszeme a földönkívüli eredet. A föld mélyén élők között különböző méretűek vannak (90 cm, 180 cm, 2-2,5 m). Civilizációnk nagy átalakulás előtt áll. Mindannyiunknak egy új tudatszintre kell emelkedni. A föld mágneses mezője változóban van, rezgésszintje emelkedik és ez minket is érint. Egy mutációs folyamaton megyünk keresztül. A gyerekek DNS-ében egy 3. szál van kialakulóban (az ú.n. indigó- és kristály gyerekek különleges képességűek). A jelenlegi földfelszíni társadalmi-gazdasági válság a mi belső válságunk kivetülése. Ha rendbe akarjuk tenni a világ dolgait, akkor előbb saját magunkat kell rendezni. Három részből állunk: fizikai, szellemi, lélek testből. A mostani társadalmi viszonyok akadályozzák, hogy mindezt együtt fejlesszük. A fizikai test szükségletei nagy hangsúlyt kaptak, a szellemit is fejlesztettük, de a lélek-testet nem. A lélek jelentőségét kell erősíteni befelé figyelő meditációval, hogy ráébredjünk a bennünk élő Istenre és közvetítők nélküli közvetlen kapcsolatba léphessünk vele.

Az Agartha hálózat részeként, Telos-Tayos-on kívül vannak még más városok, amelyek lemúriai eredetű tudáson alapulnak. Shonshi Tibet alatt található, míg Shingla Góbi sivatag alatt van, amelyeket  Ulger-ként említenek. E térség lakói az ulgerek (nevük nagyon azonosan cseng az azon a tájékon lakó ujgurok-kal) olyan emberek csoportja, akiknek ősei 40-50 ezer évvel ezelőtt hagyták el Lemúriát és Ázsia, India, Közép-Európa több részén helyezkedtek el. Kiszely István magyarságkutató antropológus előadásaiból, tanulmányaiból tudjuk, hogy a magyarok szoros rokonságban állnak az ujgurokkal8: – „Az ujgurok legősibb, valaha legelőkelőbb csoportját a sárga-ujgurok (sarig uygurok) alkotják, akik hét törzsre szakadva mintegy 10 600-an még az első évezred végén a Góbi-sivatagnak Tibet találkozásánál lévő tartományában (Kanszu) élnek. (A ma ott élő ujgur nép) zeneanyaga szinte azonos a magyar zenekinccsel. Eredeti írásuk közel áll az ősi magyar íráshoz, ismerik a kopjafaállítást, ma is gyógyító természettudományos ismeretekkel rendelkező táltos-papjaik – gyógyító embereik – vannak. Szókincsük sok magyarral azonos szót tartalmaz, népművészetük alapmotívumai (tulipán, szegfű, gránátalma, páva, búzavirág) azonos a mi népművészetünkével, táncviláguk, meseviláguk közel áll a miénkhez. Ma is főbb ételeik közé tartozik a pörkölt, a gulyás, a túró, a hurka, a csörege, a lebbencs stb.”

A belső föld Napja, bejáratai és lakói

A Belső Birodalom közepén ragyog a Vulkánusz, az élő Mindenható, mely állandó fénnyel, meleggel, valamint bölcsességgel és mindent átölelő szeretettel látja el a Belső Birodalmat és a külső világot is. Ő a Földszellem, Gaia, a végtelen Szeretet, a Logosz, a mindenütt jelenvaló Isten emanációja (kiáradása). Ez egy magasztos és mindenek felett álló lény; sugárzó élettere a Szabadok Birodalma.
Vulkánusznak köszönhető minden megnyilvánulás. Ha Ő nem akarná, nem tartaná életben sem a belső, sem a külső Földet.

Agartha földje mindenütt ragyogó, ahol a házak és építmények pompás kristályokból vannak. Ehhez társul egy érintetlenül fejlődő őstermészet, paradicsomi növény- és állatvilággal. Ez az ú.n. Dialectica Natura Originalis (az Eredeti Természet), a tökéletes Teremtés, a Logosz dicsőségére. Ez az emberiség eredeti lakhelye. A bukás után az emberiség bűnös része innen lett kitaszítva a külső világba.
A föld belsejének fejlett civilizációjáról úgy tartják, hogy lakói szellemi és lelki tekintetben, valamint technikailag messze előttünk járnak a fejlődésben. A Föld felszínén élő emberek szemében szinte istenek. Hogyan lehet hozzájuk jutni? Egyesek tudják, hogy van lejárat például Svájcban Bern mellett, a piramisok alatt, a Bermuda-háromszögnél stb. Azt is mondják, hogy az UFO-k nem idegen bolygókról jönnek, hanem a Föld belsejében előállított járművekről van szó.

A belső föld ábrája és földfelszíni lejáratai9

A belső föld ábrája és földfelszíni lejáratai 9

Annak, hogy miért mentek a civilizációk a Föld alá, a fennmaradt tanítások szerint az a legfőbb oka, hogy sok-sok katasztrófa és háború következtében az eredeti természet megromlott, ami miatt magas rezgésű lakói elhagyták a felszínt. Például az atlantiszi-lemúriai háború termonukleáris katasztrófával végződött és mindkét civilizáció elpusztult. A magas rezgésszintű túlélők új dimenziójú világot építettek a Föld alatt, hogy biztonságban legyenek a további viszálytól és háborúskodásoktól.

A Belső Föld külső körében fele annyi a gravitáció, mint a külső Földön, ezért hozzánk képest ott kétszer olyan magasak az emberek, kb. 4 méteresek. Ők a negyedik dimenzió lakói, jól lehet, tisztán észlelhető a harmadik dimenzióban megjelenő forma-megnyilvánulásuk, de sokkal éteribbek, úgy, mint anno Lemúriában. Képességeik a józan észt felülmúlják. Képesek bárhol, bármikor megjelenni, teljes élő valóságukat kivetíteni. Náluk nincs betegség vagy nélkülözés, ők a belülről áradó szellemtérrel tökéletes összhangban élnek. Tudatuk szabad, mentalitásuk és akaratuk a Logosz tervének tükre. Ők a Nap gyermekei, korlátozások nélküli tökéletes asztrális szabadságban. E lények a Fény ösvényét járják, és a Föld felszínén raboskodókért tevékenykednek. Akit a külső világtól megszabadítanak, itt kapja meg az előkészületeket a teljes megszabaduláshoz.

A Belső Föld belső körében lakók teljes szabadságban élnek. Ez már az ötödik dimenzió, a Világosság Fényszövetsége. A külső világ nélkülük már rég elpusztult volna. Agharta világa nem három, hanem 4 ill. 5 dimenzióval rendelkezik, ezért is nem érzékelhető nekünk földi halandóknak szinte soha. Lakói közül azonban vannak olyanok, akik három dimenzióban is meg tudnak nyilvánulni és a földfelszínen megjelenve vagy közülünk egyeseket magukhoz beengedve tanítanak bennünket.

Lassan győzedelmeskedik az igazság

Minderről a tudást nem a hivatalos média, nem is a vezető politikai pártok hirdetik, nem az “Egyházak” adják hírül, hanem megvilágosult egyének vállalják fel és terjesztik. Miért?

Amikor az 1950-es évek táján megkérdezték az amerikai Truman elnököt, hogy miért nem akarja nyilvánosságra hozni a fent említett pilótának a naplóját, akkor mondta:

– Olyan csodálatos az a hely, amiről a napló szól, hogy egyszer csak megindulna a föld felszínén élő emberiség a lejáratokon keresztül és leköltözne oda, mert ott tejjel-mézzel folyó Kánaán van. A föld belsejében ugyanis egy fantasztikus kultúra létezik, amelynek lakosai roppant műveltek, békések, jóindulatúak. És ha ez így van…: “akkor ki fizetne a föld felszínén adót nekünk?”

A földön most nehéz időket élünk. Amikor közel vagyunk a véghez, akkor nagyon jól tudjuk, hogy egyben az újrakezdés lehetősége előtt állunk. Ez az újrakezdés zajlik itt-ott és körülöttünk, de elsősorban bennünk. Mindazok az adatok, amik eddig elzárva voltak tőlünk, valahogyan megjelennek a köztudatban, magazinokban, újságokban, rádióban, TV-ben, speciális előadásokban. Emberek fel mernek állni és el merik mondani a saját élményeiket, hogy különleges lények által pillanatok alatt elvitettek, visszahozattak, fejlett világukról részletes ismertetéseket adnak. Figyelemreméltó módon ezek a hírek, beszámolók egybehangzóak. Akik még a 19. században hajóztak be kis egyszerű hajójukkal, teljes összhangban ugyanazt mondták, amit az 1947-ben repülőgépével berepült admirális írt le! A 160 évvel ezelőtti ismertetésből az emberek sok mindent nagyon nehezen tudtak megérteni, hiszen akkor például nem volt még elektromosság a föld felszínén, de ott már volt! Ott sokkal előbbre vannak, nemcsak kultúrában, technológiában, de lelkiekben is. Nyilvánvalóan éppen azért élenjárók, mert a lelkiségük sokkal magasabb rendű, mint amit mi gyakorlunk! Emiatt az emberek az erről szóló ismertetéseket gyakran vallási térítésként fogadják. Fő tanításuk lényege:

– Változnunk kell, meg kell újhodnunk. Az isteni lény nem fent az égben, hanem bennünk lakozik. Negatív viselkedésünkkel ne pusztítsuk el saját istenségünket! Ápoljuk a bennünk levő kristály fénymagot! Hallgassunk erre a benső szeretetteljes isteni mag hangjára!

Amikor “régi beavatottak”-at emlegetünk, sokszor nem tudjuk, valójában mibe lehettek beavatva azok az emberek. Hát például azokba a titkokba, hogy hogyan lehet kapcsolatot teremteni elsősorban a bennünk élő Istenséggel. Az ígéret úgy szól: “Az odafelvalókkal törődjetek és a többi mind megadatik!”

Nekünk magyaroknak tudnunk kell, hogy elsődlegesen a fénymag hordozóinak, -sugárzóinak teremtettünk. A média módszeres agymosását mellőző, igaz lelkiségű magyar emberek – a nyugati alárendelő helyett – még ma is alapvetően egymást becsülő, mellérendelő gondolkodásúak. Eszerint beszéljünk ősi, gazdag nyelvünkön!

Újra kell értékelni mindent, amit történelemből, geológiából, embertanból, állattanból és a világmindenségről tanultunk: az ú.n. párhuzamos (egyidejűleg folyó) evolúciót, a planétánkon élő jó és kevésbé jó szándékú lényeket, ténykedéseik különbségeit is bemutatva! Az egész élőlény- és földfejlődést hazugságmentesen újra kell írni! Minden mindennel összefügg! Ne hagyjuk magunkat megcsalni, legyünk éberek! Elcsendesedve magunkba szállva, elmélkedve ezeken az ismereteken rádöbbenünk, hogy milyen fantasztikus világban élünk, hogy mi mindent loptak el tőlünk és hazudtak el csak azért, hogy tudatlan, irányított, félelemmel teli adófizető polgárt csináljanak belőlünk! Ez vonatkozik nemcsak az amerikaiakra, hanem a negatív erők terjeszkedése miatt a föld minden társadalmára keleten, nyugaton, északon és délen. A hivatalosan megtanított tévhitek elfedik a valóságot. Tudatában kell lennünk a ténynek, hogy minden bolygó, sőt csillag is „üreges”! Ezek az üregek életterek, ahol az Egy Élő Isten különböző élethullámokat hagy megnyilvánulni. Amikor azonban földönkívüli civilizációkról beszélünk, akkor előbb meg kell vizsgálnunk, hogy képesek vagyunk-e a helyes megkülönböztetés használatára. Tudnunk kell például, hogy a vizsgált lények az adott bolygó külső vagy belső felületén élnek-e. A világon semmi nem ok nélküli! A harag és viszály kirobbanása után mindenütt a világegyetemben a bolygók külső felére zárták a bukottakat. A beavatottak szerint: – A „látható világegyetem” a negatív hatásoktól (hazugság, romlottság, bűn) való megszabadulás gyakorló helye. Ezek a helyek, ahol a bukott emberiségnek – sok-sok életfordulaton keresztül – meg kell tanulni a leckét az „igaz életbe” visszatéréshez. Ez az önismeret rögös útja. Szembesülnie kell önnön lény valóságával, hogy megismerhesse a maga teremtette világot, és ezáltal megtanulja megkülönböztetni a megtévesztő látszatot az igaz valóságtól. Csak így érhető el az Örökigazság.

A Föld benti magasztos birodalma mindaddig a mesék világába fog tartozni, amíg meg nem szabadulunk a kizárólagos materialista természettudomány primitív világképétől. Ezenkívül ki kell törnünk érzelmeink rabságából, az asztrális fogságból. Végül ki kell cserélnünk és magunk mögött kell hagynunk önző anyagiasságban rögzült, másokat folyton kritizáló, magunkkal szemben elnéző sérült személyiségünket, és teljes megújulással ki kell emelkednünk a magunk-teremtette körforgás poklából. Valóra kell végre váltanunk Jézus tanítását: „Szeressétek egymást!” Az önzés székhelyét, az egot fel kell váltania – a Mindenséggel, az Egyetemes Szellemmel egyesülni képes – új Léleknek.

Köszönöm Mariska nénémnek, hogy sok évvel ezelőtti elbeszéléseivel ráirányította figyelmünket az igaz belső világ megismerésére és életünk eszerinti megújítására.

Források:

1. https://denesjoo.wordpress.com/cosmic-architecture/a-kozmikus-epiteszet-vazlata/

2. http://spiritufo.ditro.hu/kozmografia/53-magasan-fejlett-tarsadalmak-1/145-az-uereges-foeld-agartha

3. http://www.teozofia.hu/feltoltes/Belso_Fold.htm#_Toc379267480

4. http://ahimre.blogspot.hu/2013/01/telos-elet-fold-alatt.html

5. http://ujvilagtudat.blogspot.hu/2013/08/egy-meglepo-tanulmany-szerint-fold.html

6. http://www.starlive.eoldal.hu/cikkek/felemelkedes/lemuria-es-telos-tortenete-.html

7. https://www.youtube.com/watch?v=4B2gGyfi6Ds

8. http://www.demokrata.hu/cikk/az-ujgur-kapcsolat

9. https://sites.google.com/site/balazsrozalia/home/vznt-kor-energik/a-fldn-bell-let-van

10. http://ujvilagtudat.blogspot.hu/2013/08/egy-meglepo-tanulmany-szerint-fold.html

Hírdetés
Kategória: Igaz mesék | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s