Decembervégi ünnepeink versben és énekben 2014

A versek és énekek magasabb rezgésszintre emelik azt, aki előadja és azt is, aki hallgatja. Ennek jótékony hatásáért megyünk színházba, koncertre, vagy csak magunknak olvasunk, énekelünk. Az évvégi ünnepek gazdag tárházai ezeknek az energizáló verseknek, énekeknek. Éljünk ezzel a közérzet javító lehetőséggel! 

Letölthető PDF változat: decembervegi musor

Decembervégi  ünnepeink versben és énekben 2014                                                                                                            

Beszélő:          Ó emberek, gondoljatok ma rá,

                            a betlehemi kisded jászolára,

                            amely fölött nagyobb fény tündökölt,

                            mint minden földi paloták fölött!”

baba

Az idézett Juhász Gyula versrészlettel indítjuk évvégi legnagyobb ünnepünk, a karácsony méltatását, a fényhozó Istengyermek születését.

„Leszállt az ég dicső királya közénk az üdvnek hajnalán.

Jászolban fekszik rongyruhákban, ki eget-földet alkotá.

Légy üdvözölve szent karácsony, földre hoztad az eget.

Ím elmúlik a bűnnek éje, hisz te az üdvöt hirdeted.”

 

Beszélő: Az örömhírt az Úr Angyala közölte az egyszerű pásztorokkal. Erről szóljon énekünk!

Közös ének: (Hozsanna 16)

Az angyal énekel, tekints az égre fel:

Napvilágos lett az éj, meghasadt az ég

És a Második Személy most a földre lép.

Mézet ont az ég! Mézet ont az ég!

Vers: Krisztus Urunknak áldott születésén (Pécselyi Király Imre verse)

Krisztus Urunknak áldott születésén,                                       

Angyali verset mondjunk szent ünnepén,

Mely Betlehemnek mezejében régen zengett eképpen:

 alszik

A magasságban dicsőség Istennek,

Békesség legyen földön embereknek,

És jóakarat mindféle népnek és nemzetségnek!

 

A nemes Betlehemnek városába’

Gyermek született szűztől e világra,

Örömet hozott Ádám árváira, maradékira.

 

Hála legyen mennybéli szent Atyánknak,

Hála legyen született Jézusunknak

És Szentléleknek, mi vigasztalónknak, bölcs oktatónknak!

 

Ó örök Isten, dicső Szentháromság.

Szálljon mireánk mennyei vígasság,

Távozzék tőlünk minden szomorúság, légyen vidámság!

Beszélő: A Jézusi tanítás lényege az önzetlen odaadás. Erről szól a következő vers:

                     

Tanács (Túróczi Zoltán verse)

Ma még tied körülötted minden,

Adhatsz belőle, adj hát, kinek nincs,

Mert jön egy nap, talán nemsokára

S kihull kezedből minden földi kincs.

És nem lesz tied többé semmi sem,

Tollad, virágos párnád másra vár,

Mit maga köré épített egy élet,

Nem lesz több, mint összeomló kártyavár.             

 

Ma szólhatsz még jóságos, meleg szóval

Testvéredhez, ki szenved, szomorú,

Vigaszt hoz szavad zengő muzsikája,

S tán rózsát hajt egy töviskoszorú.

 

Hajolj hát hozzá, amíg beszélsz,

Harmatként hulljon szerető szavad,

Mert jön egy nap, hogy elnémul az ajkad

És soha többé szóra nem fakad.

 

Ma kezed még erős, a lábad fürge,

Szolgálhatsz szegényt, árvát, beteget,

Ma törölhetsz verejtéket, könnyet:

Óh, most segíts, ha teheted.

 

Mert jön egy nap, hogy kezed mozdulatlan,

Mindegy, hogy ősz lesz vagy kora nyár,

Mert nincs több időd, s amit meg nem tettél,

Azt nem teszed meg soha többé már.

 

De ma még tied körülötted minden,

És adhatsz, adj hát annak, kinek nincs.

Hisz jön egy nap talán nemsokára,

S kihull kezedből minden földi kincs.

 

Csak az lesz tied, amit odaadtál,

Csak az, mi minden kincsnél többet ér:

A tett, a szó, mit szeretetből adtál

Veled marad, s örökre elkísér.

 

Beszélő: Az Istenfiú Jézus megszülője, Szűz Mária-Boldogasszony, aki Szent István király szentkorona felajánlása óta a Magyarok Patrónája. Sokan bízunk segítségében, közbenjárásában. Karácsonykor az Istengyermek szülőanyját is köszöntjük szeretettel:

Közös ének: Üdvözlégy Mária (Hozsanna 196)

Üdvözlégy Mária, tengernek csillagja

Mindenkor Szűzanya, mennyország kapuja.

Téged kérünk, hallgass minket,

Szent Fiadnak ajánlj minket, ó szép Szűz Mária!

maria

Mennyből leküldetett Gábriel arkangyal,

Hogy téged köszöntsön üdvözlő szavakkal.

Téged kérünk hallgass minket,

Szent Fiadnak ajánlj minket, ó szép Szűz Mária!

Beszélő: A minden napokban sokszor nehéz úrrá lenni a gondokon. De a nehézségek, napi küzdelmek közepette is bizakodva fel kell tudni emelkedni. Feladataink teljesítése során vegyük észre az apró örömöket, lássuk meg az apró fényt is a sötét felhők között! Hallgassunk a következő öröm felhívásra!

Biztató (Rajki Miklós verse)

Biztatlak: Örülj!

Örülj a világnak, örülj a kinyíló virágnak, örülj a rikkantó madárnak!

A zöldlombos erdőnek, a viruló mezőnek.

Örülj a hasadó hajnalnak, éjben az égen ragyogó csillagnak!

A szép napra ébredő reggelnek,

A neked köszönő embernek, s minden ártatlan gyermeknek.

Örülj a feléd küldött mosolynak, a hozzád szóló szavaknak!

Örülj, ha egy ajtót neked kitárnak, ha valahol éppen terád várnak!

Örülj, ha megfogják a kezedet, tanítsd meg örülni gyermeked!

Örülj és te is tárd ki a szívedet!

Az öröm széppé teszi lelkedet és vidámmá kedvedet.

Örülj az ősznek, a tavasznak, a fakadó rügyeknek, a lehulló lomboknak!

Nyáron a rekkenő melegnek, télen a hóval borított hegyeknek.

Örülj, ha jön egy zivatar. Ha örülsz, akkor nem zavar.

Örülj a megkonduló harangnak, a felröppenő sok-sok galambnak!

A felhangzó zenének! Örülj minden csendes estének!

Örülj a farkát csóváló kutyának, örülj, örülj az egész világnak!

Örülj minden örömnek, hiszen annyi jó és szép van, aminek örülhetsz,

Örülj, ha valakivel törődhetsz!

Lásd meg mások örömét, örülj, ha bárkit öröm ért!

Örömöt adj minden kicsi örömért!

Az öröm az egy jó dolog, akik örülni tudnak, azok boldogok.

Te is az lehetsz, ha akarod.

Beszélő: Jézus tanításából ismerjük a szeretet fontosságát. A kimondott szó  – jelentésétől függően –  építhet vagy rombolhat, mert a gondolat, a beszéd – rezgés vagyis energia. Amit megfogalmazunk, azzal energiát sugárzunk magunkból. Törekedjünk, hogy csak jót sugározzunk! Csúnya szavak, gonoszkodás helyett jóság áradjon belőlünk! Jézus is utalt rá tanításában, hogy nem az a rossz, ami a szánkon bemegy, hanem ami onnan kijön. Ami rosszat küldünk másokra, annak negatív energiarezgése minket is körülvesz és leépít. A szép gondolatok, szavak viszont feltöltenek bennünket és másokat is.

 Az áldás működése: Jézus arra tanította tanítványait, hogy akik átkozzák őket, azokra mondjanak áldást. A világba küldött áldás a gondolat-energia legtisztább és legfinomabb formája, és az univerzum leghatalmasabb erejét, az Isteni Szeretetet mozgósítja.

Megáldani annyit jelent, hogy egy személy vagy egy helyzet számára Isten kegyelmét kérni; valamely személy vagy helyzet számára jót kívánni.

Bármilyen formában kérheted az Isteni áldást, akárcsak gondolatban vagy szóban, barátra, ellenségre, tárgyra vagy helyzetre. A legfontosabb, hogy tiszta szívből kérjed. Az Isteni Gondviselés fogja tudni teljesíthetőségének mikéntjét.

Beszélő: A karácsonyfa állítása újabb kori szokás. De az ősi összefüggéseket a fény téli megszületésének fája – a fény(ő)fa –  télen is zöld leveleivel az élet folyamatos megújulását fejezik ki. Rajta az eredeti díszek a fenyőtoboz, az alma, a dió voltak, melyek nem csupán díszítettek, hanem egészségerősítő szerepük is volt. A fény megtestesítésére az ágak végeire gyertyákat is tettek. Az égő gyertyák a világ világosságát jelképezik.

Itt van a szép karácsony (Dsida Jenő verse)

 

Itt van a szép, víg karácsony!

Élünk dión, friss kalácson:

mennyi finom csemege!

Kicsi szíved remeg-e?

 

Karácsonyfa minden ága                   

csillog-villog: csupa drága,

szép mennyei üzenet:

Kis Jézuska született.

 

Jó gyermekek mind örülnek,

Kályha mellett körben ülnek,

arany mese, áhítat

minden szívet átitat.

 

Pásztorjátszók be-bejönnek

és kántálva ráköszönnek

a családra. Fura nép,

de énekük csuda szép.

 kari

Tiszta öröm tüze átég

a szemeken, a harangjáték

szól, éjféli üzenet:

Kis Jézuska született!

 

Közös ének: Szép violácska (Hozsanna 33)

Szép violácska, kedves rózsácska

Szerelmes kisded, szép Jézuska!

Ki most születtél, emberré lettél,

Minékünk örömet szerzettél.

Kérünk, vigasztald népünket,

Térítsd magadhoz lelkünket,

Igazítsd szívedhez szívünket,

Igazítsd szívedhez szívünket!

 

Beszélő:          A Jézuska fáját ím elhozták a halkan szálló angyalok.

                            Köszönjük édes Jézusunk, hogy szíved minket úgy szeret!

                            Az angyalok dalával együtt dicsőítjük ma szent neved.

                           És ha elmúlik majd a karácsony, te akkor is maradj velünk!

                           Míg élünk, a sok jó családot szeresd, óh édes Istenünk!

 

 A Szent család ünnepe

December utolsó vasárnapján emlékezünk meg a Szent családról. A kis Jézus születését szeretettel vállaló Szűz Mária és Szent József a mai családoknak példaadói.         

Az élet sikere két egyenrangú pólusának, a férfinek és a nőnek együttműködésén múlik. Az összhang megvalósításához nélkülözhetetlen az áldozatos egymáshoz alkalmazkodás tudatos érvényesítése. Ha ebben az egységben teremtődnek meg az utódok, ennek együtteséből jön létre a szeretetteljes család. A férfi-nő kapcsolat csak a gyermekáldással együtt alkothat társadalmi méretekben előrevivő egységet. A családba született gyermekek száma egy, kettő, három, több is lehet. A lényeg, hogy legyen gyermek, mert ettől formálódik a család összetartó, otthont adó, nevelő, egymás iránt felelősséget érző légköre valamennyi családtag és a társadalmi közösség javára.

Szépen fejezi ki ezt Józsa Judít szobrász-művész egy tövet alkotó Magyar család c. szoboregyüttese (Gedai Csaba fényképe).

jozsa

Évvégi jókívánság

Az évvége az elmúlt időszak számbavételének és a bizakodó előretekintésnek az ideje.

Közös ének:

                  Az esztendő fordulóján összegyűltünk mind ez órán,

                 Oltárodnál leborulunk hál’adásra,

                 Mindentudó színed előtt számadásra.

 

                 A múló év minden napja kegyelmedet megmutatja.

                Testi-lelki bajainkban gyógyítottál,

                Haláltestvér karjaitól megtartottál.

Jókívánságainkat is megfogalmazzuk:

 

                Boldog újesztendőt kívánni jöttem én

                ennek a szép téli napnak sugárzó reggelén.

 

                Kamrátokba sok jót, házatokba rendet,

               szívetekbe boldogságot és áldott békességet!

               A tervekhez szerencsét, a munkához kedvet,

               és mindenféle földi jóból a legkedvesebbet!

 

             Kérem a Jó Istent, adjon áldást rátok,

            hogy az újév minden napját boldogan várjátok!

           Ezt szívemből kívánom.

kolbasz

Közös ének: Hozsanna 39

               Szép kelet, szép nap! Nincs benned homály,

               Mert az örök nap benned a király.

               Új esztendőben új szívekkel,

              Dicsérünk Jézus énekekkel.

 

             Hogyha megtartasz még több időre,

             Virradjunk boldog, szebb jövendőre.

             Új esztendőben új szívekkel,

             Dicsérünk Jézus énekekkel.

***

Hírdetés
Kategória: Energiaserkentés | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s