VENDÉGLÁTÁS FÖLDSUGÁRZÁSBAN

Hatások a föld mélyéből

A negatív energiájú földsugárzást és annak élőlényekre gyakorolt hatásait többé-kevésbé évezredek óta ismeri az ember. Kr. e. 2200-ból került elő erre vonatkozó dokumentum és Kínában ma is ennek feltérképezése után jelölik ki az építési helyet1Európában a 17. századtól lelhetők fel a témával foglalkozó leírások. Hazánkban erről az 1930-as és 40-es években jelentek meg érdemi elemzések, ismertetések, majd 40 éven keresztül „elhallgatták” a kérdéskört. Térségünkben ez időben Franciaországban, Németországban, Ausztriában, Lengyelországban és a Szovjetunióban foglalkoztak vele a leghatékonyabban.

A földsugárzást a Meyers Enciklopédiai Lexikon 1973-ban a következőképpen határozta meg: „Fizikailag nem kimutatható sugárzás megjelölése, amely befolyást gyakorol emberre, állatra; bizonyos emberek varázsvessző vagy inga segítségével érzékelik.”

Feltételezések szerint ez a Föld izzó magmájából indul ki, amely folyamatos rezgést ad 0,1-1023 Herz tartományban. Ezek függőlegesen terjednek mintegy 20-40 cm szélességben a földfelszín illetve a légkör és a világűr felé. E – műszerrel tudományosan nem elfogadottan kimutatható – sugárzás hatalmas hálóként fogja körül az egész Földet észak-dél, kelet-nyugati irányban2. Az egyik felfedezőjéről Hartman-hálónak nevezett vonalak középső kb. 30 cm-es rezgősávja károsít, de kereszteződési pontjaiban a sugárhatás még fokozottabb. Emellett azonban bizonyos földalatti jó vezetők, mint a vízfolyások, ércek, olaj stb. is kiközvetítik a sugárzást, mégpedig nagyságuktól (szélesség, vastagság, áramlási erő) függően különböző erősségben. Ez utóbbi sugárzási zóna – a Hartman-háló viszonylag keskeny sávjától eltérően – olyan széles, mint a jó elektromos vezető, mely a föld altalajából a sugárzást felveszi és elvezeti3.

Mindez együtt egy óriási energia-rendszer, melynek részei egymással összefüggnek illetve egymás hatását erősítik. A földalatti vízfolyások például magukhoz vonzzák a Hartman-háló vonalait, és igen erős negatív sugárhatást eredményeznek a földfelszín élőlényeire. Kántor E. Ödön orvos 1936-ban kiadott tanulmány-ismertetése szerint földrengések után a földalatti vízfolyások irányukat megváltoztathatják3. A Hartman-háló vonalait bizonyos dolgok a földfelszínen is eltérítik, mint például a magas fák, a vasbeton épületek stb. Amennyiben az utóbbiak falai pontosan észak-dél, kelet-nyugati beállásúak, még fokozottabb ingerhatást fejtenek ki a benne tartózkodókra.

Csallány Ferenc 1938-ban kiadott könyvében kifejtette, hogy az ingersávok biológiai hatása nem egységes. Nem minden ingersáv káros. „Az ingersáv hatása lehet fejlődést csökkentő, fejlődést fokozó és semleges. Az ingersávot egyéb jellemzőitől eltekintve, főleg szokatlan fejlődési tünetek jellemzik, amelyek növést csökkentő vagy fokozó hatásban illetve beteges torzképződésekben vagy burjánzó tenyészetekben mutatkoznak.”4 Az utóbbi negatív sugárzásoktól kell az embert távol tartani.

Földlakókként a negatív földsugárzással együtt kell élnünk, de naponta rendszeresen és órákon át nem jó kitenni káros hatásának az emberi szervezetet. Ha ugyanis a negatív földsugárzás huzamos ideig éri az emberi test akár csak egyetlen részét, ott többnyire nemkívánatos elváltozásokat idéz elő. Kivételesen vannak ugyan olyan – úgynevezett pozitív – emberek, akik a negatív földsugárzást legerjesztik, és más élőlények is képesek erre, például egyes állatok, növények, de nem ez az általános az élővilágban. A macska ingersávban is jól érzi magát és közömbösíti a káros sugárzásokat.

A macska gyakran időzik a földsugárzás ingersávjában

A macska gyakran időzik a földsugárzás ingersávjában

Mivel többségünkre káros a földsugárzás, ezért mindennapjainkban a hosszabb tartózkodási helyeken kerülnünk kell a veszélyzónákat. Pontosabban ott kell kialakítani a hosszabb tartózkodásra szolgáló helyeket, ahol nincsenek ingersávok.

 Veszélyben a vendég

A vendéglátásban is tekintettel kell lennünk a földsugárzásra, különben nem értjük, miért nem marad meg nálunk a vendég. Gondolni kell a hosszabb üldögélést nyújtó vendéglátó üzletekben arra, hogy a vendégek rendszeres, többórás tartózkodását biztosító helyei ne negatív földsugárzásban legyenek. Ezeken a helyeken üldögélve nem érzi olyan jól magát a vendég, mint kellene, még ha nem is tudja, miért. A vendéglős pedig hiába erőlködik, hogy a vendégek minél tovább tartózkodva fogyasszanak nála, azok nem időznek és így nem is költenek eleget üzletében. Kávéházi ülőhelyeknél ügyeljünk a földsugárzás kikerülésére.

Budapesti volt Hungária Kávéház

Budapesti volt Hungária Kávéház

Különösen fontos erre figyelni a gyógyszálló vendégeknél, akik betegségeiknél fogva még érzékenyebbek a földsugárzásra. A gyógykúra helyein több órát töltve nem szabad, hogy negatív földsugárzásban legyen a vendég, mert az állapotjavulás elmarad vagy csekély mértékű lesz. Ugyanis a földsugárzás hatására megbetegedett például reumás emberek hiába mennek a gyógyszállóba gyógyulást keresni, ha ott is ingersávban tartózkodnak. Ilyenkor a legjobb orvosi segítséggel sem lehet érdemi állapotjavulást elérni. Fontos például, hogy gyógyszállóban ne legyen negatív földsugárzásban a gyógymedence.

A negatív sugárzó világítótest a gyógymedencén kívül van

A negatív sugárzó világítótest a gyógymedencén kívül van

Fontos követelmény az üdülőszállóban is, hogy a vendég üdülése alatt ne a negatív földsugárzó helyen aludja a napi 8-10 óráját, mert ott erősen megkérdőjelezhető a pihenés hatékonysága. Ha például az emberi test megújulása szempontjából fontos úgynevezett napfonat (solaris plexus) a nyugalom óráiban ingersávba kerül, a vendég két hét alatt nemhogy új erőt gyűjtene, hanem legyengül.

A vendégek között sok érzékeny ember van – többnyire nők – , akik közül egyesek az ingersávban kellemetlen bizsergést vagy álmatlanságot éreznek, és csak altatóval tudnak aludni, ami huzamosan – közismerten – nem jó megoldás. A földsugárzásra érzékenyek nem érezhetik magukat jól olyan szállóban, ahol besugározott a tartózkodási helyük, mert ott nyugtalanul alszanak, rossz az étvágyuk vagy rendetlen a szívdobogásuk, reggel fáradtan ébrednek, fejfájások vagy reumás fájdalmak, epebántalmak léphetnek fel, idegesek lehetnek stb.

Mivel a – mindig függőlegesen terjedő – földsugárzást föld feletti jó vezetők is közvetítik, ezért hosszabb tartózkodásra szolgáló pihenőhelyeket nem célszerű vas(beton) gerendák, fűtőcsövek, szenespince, olajtartály felett kialakítani illetve gondoskodni kell ezek negatív hatásának közömbösítéséről. „A vasgerendák nemcsak a maguk vas-sugárzását, hanem mivel jó vezetők, a felfogott földsugárzást is továbbadják… A legmagasabb emeleten is ki lehet mutatni a pinceboltozat betonba rakott vasgerendáit vagy a pincébe szerelt központi fűtőszerkezet vascsöveit.”3

A probléma a mozgó szállodáknál, azaz a hálókocsiknál is adott. „A vasúti sínek sok kisugárzásos csíkon haladnak keresztül, tehát mint jó vezetők megtöltődnek negatív sugárzással, melyet azután a gördülő kocsikerekek vesznek át és sugározzák fel a kerekek illetve a tengely és rugók fölötti fülkékbe.”3

Ma meglehetősen általános a padlófűtés, ami csövekben keringteti a vizet a talpunk alatt, mely fentiek miatt ugyancsak káros a közérzetre.

Negatív sugárhatások felülről is érhetik a vendéget a fejhez közel elhelyezett, nagy gömbformájú csillárokból, amelyek alul nyitottak és nem vezető anyagból – például üvegből – észültek. Ezek ugyanis összegyűjtik a belekerült sugárzásokat és egyéb rezgéseket és a nyitott gömb alján kicsapják azokat. Ez huzamosan hatva, nyomást eredményezhet a fejen. Lefelé nyitott gömbcsillár ne legyen fejmagasságban!

Agárdi Látogatócentrum éttermi részlete fejnél magasabban levő világítással

Agárdi Látogatócentrum éttermi részlete fejnél magasabban levő világítással

A raktári készletek állagváltozása

A vendégekre gyakorolt közvetlen hatások mellett a vendégek ellátását befolyásoló egyéb tényezőkről is említést kell tenni. A negatív földsugárzás az élelmiszerkészletek állagát is befolyásolja.  A burgonya, zöldség, gyümölcs, sör, bor, konzerv készletek is jobban romlanak a földsugárzásban. „A sör kvalitását erősen befolyásolja, ha besugárzott helyen van elraktározva… A legjobb sajtok sugárzásmentes pincében érlelődnek. A télire eltett savanyú káposzta, főzelékfélék, gyümölcsbefőttek és lekvárok sugárzásmentesen legyenek elhelyezve. Erősen besugárzott helyeken álló konzervek erjedni kezdenek és megromlanak… Az elpincézett burgonya is megromlik, ha a verem erősen besugárzott helyen van. A sugárzásmentes helyen érlelt palackbor minőségében továbbjavul, míg a besugárzottan fekvők minőségileg visszaesnek, sőt megromolhatnak.”3 A nagy házaknak mindezek figyelmen kívül hagyása éves szinten több százezer forintnyi többletkiadást eredményezhet vagy okos átcsoportosítással, szüntethet meg.

Mi a teendő?

Az arra érzékeny emberek által észlelt földsugárzás egyrészt hasznosítható, másrészt bizonyos intézkedésekkel káros hatása megszüntethető vagy ellensúlyozható. A hasznosítás módja – a sugárzás kutatás egyik válfajaként jelentkező – gyógyvizek feltárása és ezek mellé vendéglátó létesítmények telepítése, mint például gyógyszállók, panziók, étkező-, szórakoztató- és kikapcsolódási helyek.

A különféle földsugárzások feltérképezésére vesszős embereket alkalmaznak. „Svájc negyedik legnagyobb iparvállalatánál, a Pharma-Konszernnél, a tudomány és kutatás kiemelt fontosságú. Mégis, ha a Pharma a világon valahol egy új gyárat akar építeni, varázsvesszős emberrel keresteti meg a megfelelő vizet. A fejlett technikájáról híres IBM cég is megbecsüli a régi technikát; üzemi kútjához a vízeret vesszős emberrel kerestette meg. A Tegern-tónál – egy geológiai szakvéleménnyel szemben – egy híres varázsvesszős nő feltárt egy 200 m mélyen fekvő jódforrást, a mai Benedek Gyógyforrást. A Bajor Autópálya Igazgatóság ugyanezt a hölgyet bízta meg a vízkereséssel több útmenti pihenőház számára.”2

A földalatti vízfolyás feltárása azonban nemcsak a vízigény kielégítése miatt lehet fontos, hanem azok földfelszínre sugárzott negatív hatásának kikerülésére is. Így írt erről Csallány Ferenc több mint 70 évvel ezelőtt: „A gyönyörűen fekvő Tabánon át három igen bővizű földalatti vízeret állapítottam meg. Ezek hatása nem közömbös s így nem volna jó, ha a tervezett nagyszálló pont valamelyik vízér fölé kerülne. Építési szempontból is nehézségek merülnének fel.”4

Sajnos az utóbbi 50-60 évben a káros földsugárzás létezésével nem törődtek kellő mértékben. Sok épület – köztük szálloda – készült ennek figyelmen kívül hagyásával. Az ily módon már megépült házak egészségóvó működtetésének megreformálására lenne szükség a fentiek értelmében, a lehetőségeken belül. Ahol megoldható, mind a vendégek, mind az ott dolgozók érdekében emberközpontúbb átrendezést kellene végrehajtani, ami hosszútávon meghozná – a jó közérzet biztosításával – az eredményesebb üzletmenetet. Sokszor csak egy-egy méterrel kell ehhez arrébbtolni a fekhelyeket, munkaasztalokat, hogy ne menjenek az emberen keresztül az ingersávok és máris lehetne hirdetni: „Nálunk ingersávmentesen pihenhet a vendég, dolgozhat a személyzet!”

Az átrendezést azonban nem mindig és mindenhol vállalják. Ezért a káros sugárzás megszüntetésére többféle védelmi rendszer kialakítására történtek próbálkozások –  több-kevesebb sikerrel. A Hartman zónákat kivéve például sikerrel hárítják el a sugárhatást a szükséges irányokban elhelyezett szilícium-oxid tartalmú transzformátor lemezekkel. Igaz, ez a fajta „mentesítés” csak hónapokra szól, ugyanis a lemezek feltöltődnek, sőt egy idő után maguk is sugárzóvá válnak. Így cserélni kell őket. És még valami; ha a földszinten a sugárzást levédik, az emeletre már fel sem jut.”5

Hatásosabb a káros földsugárzás közömbösítésére az úgynevezett „orgonit”-védelem. Ez Wilhelm Reich orgon-energiával kapcsolatos kutatásain alapul.6 Az orgonit a természetellenes, élőlényekre ártalmas energia hatástalanítására illetve jó életenergiává alakítására szolgáló eszköz. Ez fémforgács és műgyanta keveréke, benne kvarckristállyal. A műgyanta szilárdulás közben valamelyest összezsugorodik, ezáltal a belül lévő kvarckristályra állandó nyomást gyakorolva, azt pozitív rezgésének kisugárzására készteti. Az orgonit nem merül ki, folyamatosan működik és nemcsak a káros földsugárzás közömbösítését végzi. A rádió-, televízió-adást, a mobiltelefon használatát nem zavarva, csupán káros hatását szünteti meg, illetve alakítja át éltető energiává.7 Az orgonit megfelelő módon és mennyiségben elhelyezve az üzletben a negatív sugárzást közömbösíti illetve pozitív hatássá alakítja.

Orgonit a negatív kisugárzások megszüntetésére

Orgonit a negatív kisugárzások megszüntetésére

Ahol nincs káros földsugárzás árnyékolás, ott jobb a sugárzónát kikerülni a hosszabb tartózkodási helyül szolgáló helységeknél (étkezőhelyek, pihenőhelyek). A felmerülő ártalmas sugárhatást bizonyos további kiegészítő berendezésekkel, tevékenységekkel lehet ellentételezni. Amerikai és német tudósok vizsgálatai derítették ki, hogy igen pihentető az egyiptomi Keopsz piramis néhány méter magas, méretarányosan kisebbített, nem elektromos-vezető anyagból készült és pontosan betájolt változatában tartózkodni. Ez ugyanis – az eredetinek megfelelő észak-déli betájolással és a földi mágneses mezővel összefüggésben – a piramison belül a királykamra magasságában tartózkodó személyt vagy minőségjavításra behelyezett dolgokat megkíméli a káros energiahatásoktól. A piramis többféle pozitív hatást vált ki, mint például minden rothadást előidéző baktérium megsemmisítése vagy – a tesztelő alvók nyilatkozata szerint – egy ilyen sátorban rövidebb idő alatt jobban kipihenték magukat, mint egyébként.8 Lehetne ilyen hatékonyabban pihentető piramist működtetni alvászavarral küzdő vendégek számára vagy autós motelekben stb.

Érdekes hangulatú a vendégtérbe macskát beengedő vendéglátóhely. Amellett, hogy a macska – bár higiéniai szempontból kissé vitatható – különleges színfolt, egyben negatív földsugárzást ellentételező lény. Az alábbi kép tanúsága szerint ezt egyes vendéglátó helyek ki is használják.

Budapesti Cat Café

Budapesti Cat Café

A földsugárzás káros hatásai közömbösíthetők a szállóban biztosított sportolási lehetőségek igénybevételével. Sportot gyakorlók, jógázók, szabadban fizikai munkát végzők ugyanis ki tudják egyenlíteni a szervezetüket ért földsugárzást. Sokat számít az ellentételezésben a táplálkozás milyensége is. Fontos lenne kevesebb negatív hatású, a tápcsatornában rothadó és így a szervezetet mérgező húsétel mellett több pozitív hatású növényi eredetű táplálék elfogadtatása. Üdülő- és gyógyszállóban megfelelőbb a nem annyira kalóriadús, mint inkább élő energiatartalmú táplálkozás választási lehetőségének biztosítása. A pár órája leszedett gyümölcsöket, frissen tisztított olajos magvakat (diót, mogyorót, mandulát stb.) gabonacsírákat is ajánljuk ételkiegészítőkként.

A friss gyümölcs életenergiát ad

A friss gyümölcs életenergiát ad

A nem hosszú ideig tárolt zöldségek, gyümölcsök erős pozitív töltésükkel részben ellensúlyozni tudják a földsugárzás által az emberben felgyűlt, esetleg már betegséget is kiváltott vagy még betegségtünetek nélküli negatív töltést.

A kellemesebb közérzet, „a jó helyen vagyok” tudata révén megelégedettebb lesz a vendég, jó hírűvé válik az üzlet. Ennek eléréséért a vendéglátósnak törekednie kell az embert negatívan érintő, rossz közérzetet, később betegségeket előidéző föld és egyéb sugárzás – adott lehetőségeken belüli – káros hatásainak csökkentésére, ha lehet kiiktatására. Csak csináljuk végre!  

 

Források:

1. Instrument mit Tradition (Hobby 1988/7.sz. 77.o.)

2. Georg Francken: Alte Technik neuentdeckt  –  die Wünschelrute (Hobby 1988/7.sz. 76.-77.o.)

3. Kántor E. Ödön: A negatív elektromos földsugárzás káros hatása „Pohl Gusztáv báró: Földsugárzás mint kórokozó” c. műve nyomán (Sárvár 1936. 8.,19., 31.o.,44.o.)

4. Csallány Ferenc: A varázsvessző és annak gyakorlati alkalmazása (Budapest 1938. 164.o. 165.o.)

5. Trebitsch Péter: Hol legyen az ágy? (Otthon 1990/2.sz. 25.o.)

6. Wilhelm Reich: The Orgone Energy Accumulator. Its Scientific and Medical Use (USA 1948)

7. Bakos Tímea: Egyszerű és örökké tartó csoda: az orgonit (http://orgonitneked.info)

8. Helga Lippert: Pyramide (Hobby 1990/4.sz. 37.o.)

***

Joó Dénes megjegyzése a földsugárzásról:

Nem kötekedésként, de megjegyzem, hogy a földsugárzásokat nem Hartmann fedezte fel, ő csupán a háború után kiment Németországba és 1947-ben könyv formájában megjelentette, amit Magyarországról kilopott! Amikor 1990-ben ide jöttem áttelepedtem, megkerestem a felfedező  hozzátartozóit – már évekkel azelőtt foglalkoztam ezzel a témával – és kezemben tartottam az illető klasszikus írógépen készült kéziratának egyik példányát. A leszármazottja mondta, hogy sajnos ezt annak idején a háború alatt tanulmányozás végett odakölcsönözték Hartmannak, aki eltűnt vele. Így bukkantam rá az 1947-ben kiadott könyvre, amit azóta is szándékozom megkeresni, valahol  megvan a pontos címe, majd megkeresem. Ami viszont egyiküknél sem szerepel – amit tudomásom szerint én dolgoztam ki, hogy az egész jelenség a Földre bejövő és a Föld belső magja, a Belső Nap – amit Golenya Ágnes nagyon helyesen egy óriás kristálynak nevez – által visszavert sugarak összessége, oly módon, hogy a két mátrix egymásra tevődik, kölcsönösen minden beeső sugár 4-4 visszavert sugárral, illetve minden visszavert sugár 4-4 beeső sugárral körül véve. Ez a rácsszerkezet nem egyforma méretű K-Ny, illetve É-D irányban. Az előbbi 2,0 – 2,1 – 2,2 m nagyságrendű, elvileg egyforma mindenütt, de az É-D irányban az Egyenlítőtől távolodva egyre hosszabb lesz, nálunk 2,3 – 2,5 m. De ha alatta valamilyen lencse – pld. víz, kaolinosodó agyag, stb. – van, szórás következik be. Csíkszeredában, a zsögödi fürdő közelében találtam ilyen esetet, ahol a két beeső pont között É-D irányban 7 m-t mértem – tehát 3,5 m a két közvetlen pont között – és a K-Ny irányban 6 m-t – tehát 3 m-es közvetleneket. Egy barátomnak kezdtem ott házat tervezni, de emiatt lebeszéltem róla.

A jó pontok a beeső sugárfalak kereszteződésénél vannak (ide fekszik a kutya), a rosszak a visszavert sugárfalakénál (ide fekszik a macska), e falak vastagsága 30 cm nagyságrendű. Tervezés előtt mindig kimérem ezeket a pontokat, de az egész háló-rendszer (Aranymetszés szerint) csökkenő (fantóm-háló) és növekvő méretű elemeit is, mert nem csak a Hartmann-rendszer energiája számít.

***

Hírdetés
Kategória: Vendéglátó szemelvények | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s