AZ ETIKUS MAGATARTÁS ENERGIAIGÉNYE

Bevezetés

Az etika görög szóból ered, mely szokást jelent. Az etika rendszerét emberi közösségek alakították ki az élet helyzeteihez kapcsolódó szokások alapján. A rendező elv, hogy mi a jó ill. a rossz.

A legfőbb jó ideálja nem földi, hanem isteni kategória, cselekvéseinkben ezt próbáljuk közelíteni. Közben el-elvétjük a helyes utat, aztán megkíséreljük eltévelyedésünket kijavítani. Mindnyájunkban eredendően bennünk lakozik a jó, melynek letéteményese lelkiismeretünk. Ez külső hatásokra, életünk során megélt tapasztalataink által változhat, sajnos nemcsak a jó, hanem a rossz irányban is. Utóbbi megszüntetése céljából kell módszeresen tanítani ill. tanulni a jót, a gondolkodás, az életvitel helyes szabályait. 

Ha valaki istenhívő és vallásgyakorló, akkor ennek iránymutatásait igyekszik követni, eszerint értékeli maga és mások életvitelét. Ha valaki istentagadó, akkor természettudományos alapon ill. a világi törvények szerint járja helyesnek vélt életútját. Sokan a két elv összekapcsolható szempontjai szerint vezetik életüket.

Látszólagos energiaínség

Tanulmányaim, olvasmányaim és tapasztalataim szerint az emberi társadalomban a XX. század évtizedeitől óriási változások következtek be, mely a tudat átalakulását, szerencsés esetben jó irányú megújulását is hozta. A fogyasztói társadalom túlzottan előtérbe került, de a saját kényelem, az életélvezet megszállott hajszolása nem fokozható a végtelenségig. Egy ponton óhatatlanul felmerülnek  a kérdések: Mi itt a mozgató? Csak önös érdekünkben vagyunk itt a Földön? Mitől függ, meddig és hogyan élünk?

Ma már tudjuk, hogy a világon minden létezőnek a lényegét az energia adja. Ez kisugárzik mindenből, természetesen belőlünk is. A gondolat is energiakiáramlás, mellyel hatni tudunk másokra, sőt az energiakisugárzások összességével az egész világmindenségre. Azáltal, hogy mit teszünk saját energiánkkal, befolyásolni tudjuk az univerzum többi részvevőjének (növényeknek, állatoknak, embereknek stb.) energiáját, ezen keresztül életfolyamatait és mindnyájan együtt az egész univerzum működését.

A világmindenség  dinamikus energiahalmazból áll, amely fenntart bennünket. Úgy látom azonban, hogy mi emberek – különböző okok miatt – elszakadtunk ennek az energiának a bőséges forrásától. Energiahiányunkban sokszor gyengének, védtelennek érezzük magunkat. Ennek pótlásaként sajnos sokan pszichológiai módszerekkel – a másik embert lekezelve, kritizálva, lelki kínokat okozva stb. –  igyekeznek elvonni mások energiájából. De a másik ember is hasonlóképpen cselekedve, vég nélküli energia huzavona alakul ki, mely semmit nem visz előre. Természettudósok, pszichológusok szerint, ha mi emberek továbbra is együttérzés nélkül, a másokon való keresztülgázolás negatív hatását növelve élünk, miközben környezetünk kizsákmányolását is fokozzuk, akkor emberiségünk már nem sokáig húzza itt a Földön. Ahogy lassan megértjük ennek a harcnak a tarthatatlanságát, és egyre inkább a „Jóság”-ot részesítjük előnyben, úgy léphetünk túl az ellentéteken és emelkedhetünk feljebb szellemi síkon.

Bioenergia kutatók mondják, hogy meg kell tanulni meglátni másban a jót, a szépet és azt irigység nélkül, szeretettel fogadni. A szeretet nagy erejű energiakisugárzás.

sziv

Ha rosszkedvűek, nyugtalanok, fáradtak vagyunk, az energiahiányt jelez. Ilyen esetben álljunk meg és töltsük fel magunkat energiával: ki imával, ki meditációval, ki tornával vagy jógával vagy tudatosan szép gondolattal és nem utolsó sorban megnyugtató pihenéssel stb.

A tudomány megállapítása szerint testünk egy bizonyos szinten rezeg. Ha engedjük, hogy energiánk túlságosan lecsökkenjen, azt testünk sínyli meg. Ilyenkor könnyen megbetegszünk. A hajszoltság, a „magamra nincs időm” szajkózása lemerülést eredményez. A magunk és mások iránti szeretetteljes szemlélet által tudjuk a rezgést magas szinten tartani és egészségesek maradni.

„Uralkodás” helyett szeretet

Ha valakivel nézeteltérésem támadt, „fafejűsége” mindig hallatlanul felbosszantott. Aztán felvilágosodva kezdtem másként nézni az összefüggéseket. Rájöttem, hogy az ellentétek miatt nem feltétlenül a másikat kell okolnom, hanem célszerű magamban is kutakodnom. Az etikus könyvek meg is magyarázták, hogy mindaddig nem lehetséges a napi perpatvarok szintjéről a továbblépés, amíg nem nézünk szembe önmagunkkal és nem fedezzük fel, miként manipulálunk másokat  feleslegesen elkótyavetyélt energiánk újra megszerzése érdekében.

Ugyanis ahányszor kicsinyes ügyeskedéssel „uralkodni” akarunk másokon, mindannyiszor leválasztjuk magunkat az előrevivő forrásról. A mások fölötti „uralom” nagyjából azzal azonos, amit gyerekkorunkban használtunk, hogy magunkra vonjuk a figyelmet és így ösztönösen magunk felé irányítsuk az energiát. Ennél a módszernél rekedtünk meg és ismételjük újra meg újra. Ehelyett jobb, ha akarjuk és akkor képesek is vagyunk kiszakítani csökönyösségünket ebből a taposómalomból. Segítséget is kérhetünk, mert ez nem egyszerű. Például kineziológus segíthet megtisztulni káros beidegződéseinktől.

Végignézhetjük életünket, mint egy hosszú mesét, melynek magasabb értelmű tanulsága van. Miért épp az adott családba születtünk? Ennek mi lehetett a valódi célja? Milyen közeget nyújtottak szüleink, rokonaink? Milyen viselkedésre késztettek megnyilatkozásaik? Fontos szabály, hogy ennek a vizsgálódásnak során sohase ítéljük el hozzátartozóinkat, mert az ő ösztönös viselkedésük a mi tapasztalva tanításunkat célozták.

Másik szabály: meg kell tanulnunk úgy tekinteni az emberekre, hogy egyúttal energiát küldjünk nekik. Ha valaki ellenszenvet vált ki belőlünk, ne visszatetsző vonására koncentráljunk, ne haragosan nézzünk rá, hanem vegyük észre szépségét vagy más értékét s ily módon energiát küldjünk felé. Ehhez persze már bizonyos gyakorlottságra kell szert tenni.

Az ember beszéljen, ha rajta a sor és sugározzon energiát, ha valaki másnál van a szó. Az így együttműködő emberpár vagy csoport tagjainak emelkedik az energia- ill. rezgésszintje és mindenki egyéni energiája egy közös energiabankká egyesül. E tudatos társalgás során mindenki igyekezzen a többiekből a legtöbbet kihozni, ahelyett, hogy „uralomra” akarna törni fölöttük.

Fontos a gyerekekkel való bánásmód. A felnőtt igazából egyszerre csak egy gyermekre tudja összpontosítani a figyelmét. Ha a felnőttek számához képest túl sok a gyerek, akkor a felnőttek túlterheltté válnak és nem tudnak elegendő energiát adni, a gyermekek pedig versengeni fognak a felnőtt figyelméért. Emlékszem, ez volt az óvodában. Ezért meg kell tanulnunk újra a családi összedolgozást ill. összetartást, kitágítva a család kereteit a közvetlen vérrokonság határain túlra is. Így mindig lenne valaki, aki képes lenne teljes figyelemmel fordulni a gyermek felé. A gyerek fejlődése szempontjából egyébként jobb is, ha nem minden energia származik ugyanattól az embertől.

A szerelmi kapcsolatok is tanulságos helyzetek. Köztudomású, hogy amikor felüti fejét a szerelem, a két ember tudattalanul árasztja egymás felé a szeretet-energiát. Ez egy igen feldobott érzés, melyre sokan áhítoznak. Mai szabadossá vált világunkban szerintem túlzott módon is keresik a szerelmi kapcsolatokat, akár családot, házastársat is félredobva érte. Szomorúan kellett tapasztalnom környezetemben is, hogy meglett emberek szintén ezt a „felpörgetett” érzést kívánva, vágták el magukat az univerzális energiaforrástól. Általános felismerés azonban, hogy idővel a szerelmi energia fogyatkozni kezd. Ezt megakadályozandó, a szerelmesek többnyire megtévesztik a másikat, hogy a szükséges energiát maguk felé tereljék. A kapcsolat – rossz esetben – hatalmi harccá válik és ez nem emel szellemi magaslatra.

Ha nem is vagyunk mindig képesek maradéktalanul megvalósítani, de kíséreljük meg, hogy a fentiek helyett szilárd, őszinte alapra helyezzük kapcsolatainkat. Ha ezt megtennénk, akkor emberi kapcsolataink magasabb rendűek lennének. Az ember társas lény, de csak az arra „méltónak” jut teljes harmóniában élő társ. Ehhez „fel kell nőni” mindkét félnek. Meggyőződésem, hogy a társsal élő embereknek olyan tiszta lelkiismerettel, odaadóan kellene viszonyulniuk egymáshoz, mint saját magukhoz.

Hogyan csináljuk? Tudatosan sugározzunk energiát a többieknek. Például a haragos, intrikázó embernek a lehető legtöbb energiát kell küldeni. Ha megérzi, hogy az energiához úgyis hozzájut, könnyebben felhagy a mesterkedéssel. Ha megcsodáljuk egy ember megjelenését, tartását, ha valóban őrá összpontosítunk mígnem alakjának, vonásainak egyedisége felragyog, akkor energiát adunk neki és ezzel egyúttal egészségesebbé tehetjük. Ehhez az első lépés természetesen az, hogy a magunk energiaszintje magas legyen. Ezért jógázzunk például rendszeresen. Megindíthatjuk az energia áramlását önmagunkba és rajtunk keresztül a másik emberbe. Minél inkább gyönyörködünk a másik ember teljességében, belső szépségében, annál több energia árad belé és természetesen belénk is a közös energiamezőből. Minél inkább képesek vagyunk másokat szeretettel figyelni, kezelni, hiányérzetüket valamiképpen pótolni, annál több energia áramlik át rajtunk keresztül a világba. Ehhez nem kell Szent Erzsébetté válnunk, de példájából amennyire lehet, az együttérzést gyakoroljuk.

Szent Erzsebet

Az energia kivetítése óriási hatást gyakorol az egyénre és a közösségre. Ha az emberek – hátsó szándék nélkül – tudatosan alkalmaznák ezt a módszert, hihetetlen magasságokba emelkedhetnének, miközben egymást is építenék és maguk is épülnének.

Nekünk kell változni

Lassan rájövünk az élet értelmére, mely nem más, mint meghaladni rossz, múltbeli szokásainkat, hogy továbbléphessünk túlzott anyagba és anyagiasságba süllyedésünk szintjéről szellemi emelkedettségünk etikájába. Az a legfontosabb, hogy meglássuk ennek az életmódnak az igazságosságát. Nem azért vagyunk ugyanis ezen a bolygón, hogy kiépítsük a magunk „személyi kultuszát”, hanem azért, hogy fejlődjünk. A változást magunkon kell kezdeni!

Felhasznált irodalom:

– James Redfield: Mennyei prófécia (Magyar Könyvklub 1996)

– Luong Minh Dang: Spirituális jóga (SHY Kutatóközpont2001)

– Carol Ann Hontz: Kineziológia (CAH Kft. Budapest 2001)

Hírdetés
Kategória: Energiaserkentés | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s